Politiek & Bestuur

Eilandsraad wordt gehoord over tweede termijn Rijna

Het einde van de termijn van gezaghebber Edison Rijna komt in zicht.

Kralendijk- Plaatsvervangend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond gaat binnenkort de leden van de Eilandsraad consulteren over een eventuele herbenoeming van gezaghebber Edison Rijna.

De eerste termijn van 6 jaar zit er in augustus 2020 op voor Rijna. “In augustus eindigt de huidige ambtstermijn van gezaghebber Rijna. Dit betekent dat ik een voorstel tot het al dan niet herbenoemen van de gezaghebber moet opmaken voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrljksrelaties. Voor ik dit voorstel kan opstellen volgt uit de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Besluit benoemingsprocedure gezaghebber BES dat ik eerst in gesprek treed met de eilandsraad over de wijze van ambtsvervulling van de gezaghebber”, schrijft Helmond.

Gesloten deuren

Helmond deelt ook mee dat het overleg achter gesloten deuren plaatsvindt. Behalve de eilandsraadsleden zal er ook een gedeputeerde als gedelegeerde deelnemen aan de consultatieronde.

Conform het voortel van Helmond vind de consultatie plaats op 3 februari 2020.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo