Nieuws van Bonaire

Wijzigingen aanspraken Zorgverzekering BES per 1 januari 2020

Kralendijk, 19 december 2019 – Per 1 januari 2020 wordt de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES op een aantal onderdelen  gewijzigd. De wijzigingen betreffen een aantal nieuwe aanspraken en verduidelijking en aanscherping van bestaande aanspraken en bepalingen. 

Nieuw

Hulpmiddelen

De aanspraken voor hulpmiddelen zijn uitgebreid met rolstoel, douchestoel en toiletstoel.

Stoppen met roken en leefstijlinterventie

In lijn met Europees Nederland kunnen verzekerden in aanmerking komen voor vergoeding van een stoppen-met-roken programma en een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Beide moeten door een huisarts of specialist worden voorgeschreven.

Aanspraken voor het stoppen-met-rokenprogramma betreffen geneeskundige hulp en eventueel farmaceutische hulp na toestemming van het ZVK. 

Zorg bij gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) kan geheel of gedeeltelijk worden vergoed voor verzekerden van 18 jaar of ouder. GLI is gericht op gezonder eten, meer bewegen en psychologische ondersteuning. Bijkomende kosten, zoals voor sporten, worden niet vergoed. 

Fysiotherapie en oefentherapie voor revalidatie

Ook nieuw is de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie voor revalidatie. Het gaat om behandeling voor beter herstel na afloop van een opname of dagbehandeling. Fysiotherapie of oefentherapie voor revalidatie worden dan tot maximaal 12 maanden vergoed.

Verduidelijking en aanscherping

Logopedie 

Logopedie wordt alleen vergoed voor geneeskundige doeleinden, op verwijzing van een huisarts, specialist of tandarts. Logopedie voor niet-geneeskundige doeleinden, zoals spreken in het openbaar of zangtraining, wordt niet vergoed.

Dieetpreparaten en stoppen-met-rokenmedicatie

Voor vergoeding hiervan is voorafgaande toestemming van het ZVK nodig.

Orthopedisch schoeisel 

Dit wordt alleen vergoed als het is voorgeschreven door een specialist.

Brillen en contactlenzen op sterkte

Volwassenen kunnen aanspraak maken op vergoeding tot een bedrag van 170 dollar per 3 jaar. Voor verzekerden tot 18 jaar is het bedrag 170 dollar per jaar.

Begeleiding bij een medische uitzending

Het recht op een begeleider kan gelden voor de gehele medische uitzending of voor een noodzakelijk deel daarvan. Het recht op begeleiding is niet langer afhankelijk van een aandoening, maar van beperking(en) die een verzekerde ondervindt. Het criterium ‘ouder dan 70 jaar’ is dan ook vervallen. Een verzekerde onder de 18 jaar die zeer ernstig ziek is, kan twee begeleiders krijgen. Dat hoeven niet de beide ouders te zijn. Bij een medische uitzending voor een bevalling vergoedt het ZVK de vlucht van één begeleider voor de periode rond de bevalling. De begeleider krijgt geen daggeldvergoeding.

Informatie

Het informatieboekje “Wie is verzekerd bij het ZVK? Wat vergoedt de zorgverzekering?” geeft een beknopte samenvatting van de aanspraken die ZVK-verzekerden hebben. 

Gedetailleerde informatie over de zorgverzekering en de aanspraken die rechtsgeldig op basis van Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES gemaakt kunnen worden, is te vinden op de website: www.zvkcn.nl onder ‘Zorgaanspraken’.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo