Nieuws van Bonaire

BC: Ambtenaren moeten Papiamentu beheersen

Het echtpaar Marnix en Courtney van Rij toont trots het certificaat dat hun zojuist is uitgereikt door Rudmila Cathalina van de Fundashon FORMA. Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe sprak de wens uit dat meer Europese Nederlanders dit goede voorbeeld volgen door zich snel het Papiamentu eigen te maken en zich te verdiepen in de rijke Bonairiaanse cultuur (Foto OLB).  

Kralendijk – Papiamentu is niet alleen de eigen taal van Bonaire, maar ook een belangrijk onderdeel van de Bonairiaanse identiteit en cultuur.

De sterke groei van de bevolking bestaat grotendeels uit mensen die zich van buiten Bonaire op het eiland vestigen. Het merendeel is, zo leert de praktijk, het Papiamentu niet machtig. Zij vinden daardoor moeilijker hun weg in de Bonairiaanse samenleving omdat zij niet met iedereen een gesprek kunnen aanknopen, geen kennis kunnen nemen van een belangrijk deel van de lokale media, maar bijvoorbeeld ook de vergaderingen van de Eilandsraad – ook hún volksvertegenwoordiging – niet kunnen volgen.

Rocargo

Het Bestuurscollege wil daarom nieuwe inwoners stimuleren zo snel mogelijk Papiamentu te leren verstaan, spreken en lezen en zich te verdiepen in de lokale cultuur zodat zij optimaal kunnen genieten van de voordelen van het wonen op Bonaire en kunnen meedoen in de gemeenschap en daaraan ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Om het goede voorbeeld te geven heeft het Bestuurscollege besloten personeel dat in overheidsdienst treedt en het Papiamentu niet beheerst te verplichten zich de taal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een jaar eigen te maken. ,,Dat komt het functioneren van het gehele overheidsapparaat ten goede en daarmee ook onze dienstverlening. 

,,Het moet vanzelfsprekend zijn dat de lokale bevolking in de contacten met de overheid wordt toegesproken in de taal die de meesten van ons thuis spreken”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Personeel & Organisatie.

,,Het is ook veel beter voor de collegiale verhoudingen en de teamgeest als je op de werkvloer in het Papiamentu met elkaar kunt communiceren. Nieuwkomers zullen zich veel sneller thuis voelen in de organisatie als zij bijvoorbeeld in de pauze kunnen deelnemen aan de gesprekken van de lokale medewerkers. Ik hoop dat andere werkgevers ons voorbeeld volgen.” 

Het Bestuurscollege wil niet zo ver gaan om een algemene verplichting in te voeren. ,,Wel denken we aan een aanmoedigingsbeleid. Overigens hebben sommigen dat zetje helemaal niet nodig. Die zien zelf het voordeel ervan in zich snel in het Papiamentu te kunnen redden. Een voorbeeld is Marnix van Rij die als fiscaal expert door het OLB is ingehuurd. 

Hij en zijn echtgenote Courtney zijn begin september op het eiland komen wonen en zijn meteen bij FORMA begonnen met een  cursus Papiamentu. Deze week hebben ze hun certificaat in ontvangst genomen”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe die bij de uitreiking aanwezig was om het echtpaar Van Rij te complimenteren waarbij hij de wens uitsprak dat meer Europese Nederlanders die op Bonaire zijn komen wonen hun goede voorbeeld volgen.

Deel dit artikel