Nieuws van Bonaire

Presentaties, workshops en excursie zorgen voor nieuw impuls


Deelnemers en facilitators biologen workshop

Kralendijk – Tijdens de DCNA conventie 2019 op Bonaire hebben de biologen van de regio elkaar ontmoet om koraal restoratie, het Koraal Actieplan, het wetenschappelijk platform Observation.org en de komende oproep voor wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te bespreken. Naast presentaties en workshops bijwonen zijn de biologen van onder andere de 6 nationale parken van het Caribisch deel van het Koninkrijk ook op excursie geweest om met eigen ogen het koraal restoratie werk van Reef Renewal

Workshops en presentaties met alle ins- en outs van koraalherstel

Na afloop zijn de parkbiologen wijzer geworden over de toepassingen van koraalherstel en hebben geleerd van elkaars ervaringen en kennis. De opgedane kennis geeft het werk een impuls op de andere eilanden. “Het is heel inspirerend om te zien wat hier op Bonaire al allemaal gedaan wordt en te leren van ervaringen van de andere eilanden, welke kennis beschikbaar is en hoe toegankelijk het gemaakt wordt met de ontwikkelde methodieken.” gaf Jessica Berkel als feedback (STENAPA-St. Eustatius).

Publieke lezing zorgt voor gemende gevoelens

De openbare lezing heeft gezorgd voor veel gemengde gevoelens. De status van de koraalriffen is naar wetenschappelijke maatstaven matig tot zeer ongunstig, wat betekent dat het vijf vóór, of misschien wel vijf over twaalf is. Een alarmerende gedachte. Voorop staat dat de status van de koraalriffen van cruciaal belang is voor de duurzame welvaart van de eilanden op lange termijn. De wilskracht om in actie te komen en de teloorgang van het koraal tegen te gaan is groot. Komende jaren zullen, ook voor de DCNA, in het teken van koraalherstel staan.

Burgers kunnen helpen dier- en plantensoorten te rapporteren

Hans Verdaat presenteerde hoe de gratis website DutchCaribbean.Observation.org en bijbehorende apps gebruikt kunnen worden door de natuurbeschermingsorganisaties van de Nederlandse Cariben. Deze gratis website en gratis apps kunnen niet alleen door biologen worden gebruikt, maar ook door alle burgers om dieren en planten te melden. De website is beschikbaar in meer dan 40 talen en wordt nu ook vertaald naar het Papiaments. De rapporten van lokale gemeenschappen zijn zeer waardevol voor de natuurbeschermingsorganisaties. Ze vormen een nuttige bron van kennis en dragen bij tot de bescherming van de gerapporteerde soorten. Neem voor meer informatie contact op met DCNA via email: research@dcnanature.org.

Samenwerkingsmogelijkheden tussen eilanden

Arjan de Groene van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) gaf een workshop over het Natuur Beleidsplan en het Koraal Actieplan dat wordt ontwikkeld voor de BES-eilanden. De workshop bood een waardevol platform voor de deelnemers om een terugkoppeling te geven over hoe dit plan succesvol te implementeren. Aruba, Curaçao en St. Maarten kregen de kans om input te geven over mogelijke toekomstige samenwerking tussen deze eilanden en de BES-eilanden.

Optimaliseren van nieuwe onderzoeksprojecten

Joseph Stuefer en Niels van den Berg (NWO) gaven een update over de komende oproep voor wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen in de Nederlandse Cariben vanuit de NWO. Deze workshop gaf daarnaast een waardevol platform om vanuit de lokale organisaties de gewenste aanpak en resultaten te bespreken van onderzoeksprojecten waarmee zij het management van natuurparken enerzijds en de bescherming van kwetsbare gebieden en dieren anderzijds kunnen verbeteren.

Deel dit artikel