Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde Tjin Asjoe: Raad van State zeer waardevol

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe in gesprek met vicevoorzitter van de Raad van State Thom de Graaf, Staatsraad Jan Franssen en secretaris Rob Visser (Foto: Nico van der Ven).

Kralendijk – Den Haag – In het gesprek met de vicevoorzitter van de Raad van State, de heer Thom de Graaf, en Staatsraad de heer Jan Franssen heeft gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe mede namens het Bestuurscollege zijn dank betuigd voor het advies dat de Raad van State heeft uitgebracht om de samenwerking tussen de ministeries en het openbaar lichaam Bonaire effectiever te maken.

,,Wij kunnen ons goed vinden in de analyse van de Raad van State waarom de samenwerking op sommige terreinen zoals het voorzieningenniveau en de wegen minder goed uit de verf is gekomen dan bijvoorbeeld op het gebied van volksgezondheid en onderwijs”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.

,,De heren De Graaf en Franssen waren zeer geïnteresseerd in onze reactie op het feit dat het kabinet een groot aantal aanbevelingen heeft overgenomen. Ik heb duidelijk gemaakt dat wij daar positief over zijn, maar dat wij het als Bestuurscollege belangrijk vinden de Eilandsraad te horen voordat wij een definitief standpunt innemen.”

Over de samenwerking tussen de ministeries en de openbare lichamen en vooral ook de noodzaak de coördinatie aan de kant van het Rijk te versterken wordt al sinds 2010 gediscussieerd. ,,Het advies van de Raad van State bevat heel veel praktische aanknopingspunten hoe we het beter kunnen doen. Het ligt natuurlijk niet alleen aan Den Haag, ook wijzelf hebben huiswerk te doen zoals het borgen van goed en stabiel bestuur, het versterken van de uitvoeringskracht van ons ambtelijk apparaat en deugdelijk financieel beheer.”

Gedeputeerde Tjin Asjoe hoopt dat de Raad van State vaker van zich zal doen spreken. ,,Behalve wijsheid is er bij de Raad ook veel kennis van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat is mede te danken aan buitengewoon Staatsraad Frits Goedgedrag en de Staatsraden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Vicepresident De Graaf laat al vanaf de tijd dat hij minister van Koninkrijkszaken was zien dat hij de eilanden een warm hart toedraagt.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo