Nieuws van Bonaire

Bestuurlijk overleg op St. Maarten

Kralendijk- In week 39 hebben de gedeputeerden Kroon en Tjin Asjoe en gezaghebber Rijna op uitnodiging van staatssecretaris van BZK Knops op Sint Maarten deelgenomen aan bestuurlijk overleg. Voornaamste onderwerp van gesprek was de kabinetsreactie op de Voorlichting van de Raad van State met betrekking tot o.a. de coördinerende rol van BZK in relatie tot Caribisch Nederland en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Caribisch Nederland. Het kabinetsstandpunt en de achterliggende documenten worden zeer binnenkort gepubliceerd waarna het Bestuurscollege met de Eilandsraad en eventuele andere belanghebbenden in overleg zal treden om als openbaar lichaam Bonaire een standpunt in te nemen en dat over te brengen aan de staatssecretaris.

Aanpassing Wet elektriciteit en water BES

Het Bestuurscollege heeft na overleg met stakeholders waaronder de directie van WEB per brief aan de ministeries van I enW en EZK gereageerd op de door de departementen voorgestelde aanpassing van de Wet elektriciteit en water BES. Zoals bekend is vorig jaar na invoering van de wet gebleken dat deze met name voor de kleinverbruikers waaronder huishoudens met een laag inkomen ongewenste gevolgen had. Op verzoek van het OLB hebben de ministeries toegezegd de wet aan te passen. Via internetconsultatie is iedereen de gelegenheid geboden commentaar te geven op de concepttekst van de aangepaste wet. Het BC heeft er in zijn brief aan de ministeries op aan gedrongen het solidariteitsbeginsel zoals dat geldt voor gebruikers in het Europese deel van ons land ook van toepassing te verklaren voor Caribisch Nederland. Het BC heeft er op gewezen dat gelijktrekking van elektriciteits- en watertarieven naadloos aansluit bij het beleid van het Kabinet zich in het kader van de armoedebestrijding in te spannen de kosten van noodzakelijke levensbehoeften – zoals water en elektriciteit – te verlagen.

Gezond en wel

Gedeputeerde Den Heyer heeft tijdens haar werkbezoek aan Den Haag met staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Blokhuis de samenwerkingsovereenkomst ‘Bonaire gezond en wel’ ondertekend. De overeenkomst richt zich onder meer op de versterking van de eerstelijns gezins- en jeugdzorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ouderenzorg en mantelzorgers. Voor de uitvoering ervan stelt het ministerie tot en met 2022 jaarlijks 1,5 miljoen dollar beschikbaar.

Werkbezoek staatssecretaris Van Ark

Staatssecretaris Van Ark (SZW) brengt van 1 tot en met 5 oktober een werkbezoek aan Bonaire dat grotendeels in het teken staat van de Centraal Dialoog. Het BC heeft overleg met de staatssecretaris over ontwikkelingen op Bonaire die haar portefeuille raken, zoals het sociale zekerheidsstelsel, kinderopvang en – in het kader van de armoedebestrijding – het ijkpunt voor een vast te stellen sociaal minimum.

Deelname Oceans Conference

Als lid van de Overseas Countries and Territories Association wordt het OLB geacht deel te nemen aan de Ocean Conference die van 15 tot 18 oktober in Brussel wordt gehouden. Het OLB zal worden vertegenwoordigd door gezaghebber Rijna en gedeputeerde Tjin Asjoe. De Bonairiaanse delegatie is door de organisatie uitgenodigd een presentatie te geven over het Blue Destination-concept. De aanwezigheid in Brussel wordt aangegrepen om tevens een verkenning uit te voeren naar ontwikkelingsfondsen van de Europese Unie waarop het OLB mogelijkerwijs een beroep kan doen ten behoeve van de financiering van bijvoorbeeld onderdelen van het Blue Destination-concept.

Deel dit artikel