Nieuws van Bonaire

James Finies aangehouden tijdens protestactie

Archieffoto Finies uit 2018
Archief foto Finies uit 2018

Kralendijk – Tijdens de officiële viering van dia di Boneiru kwam Finies van de beweging Nos Kier Boneiru Bèk (NKBB) met 3 aanhangers naar het Wilhelminaplein om te demonstreren.

Hier had hij toestemming voor, maar onder bepaalde voorwaarden. Hij weigerde naar de aangewezen plaats te gaan. Na drie aanwijzingen van de politie, die niet werden opgevolgd, is de demonstratie door de politie ontbonden en is Finies aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel/vordering.

Het recht van demonstratie (vrijheid van meningsuiting) is een van de grondrechten. Aan de uitoefening daarvan kunnen in het belang van de openbare orde en veiligheid voorwaarden worden gebonden. De gezaghebber, ook verantwoordelijk voor de officiële viering van de Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein heeft daarom gemeend voorwaarden te verbinden aan de vergunning tot demonstratie.

Deel dit artikel