Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna in gesprek met directie Toezicht en Handhaving

Kralendijk – Onlangs is gezaghebber Edison Rijna, vergezeld van twee van zijn  kabinetsmedewerkers, op bezoek geweest bij het kantoor van de Directie Toezicht en Handhaving voor een nadere kennismaking met de directie, de nieuwe directeur dhr Jair Tromp en de overige medewerkers.

Gezaghebber Rijna is portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. Het was een open en positieve bijeenkomst waarin veel onderwerpen aan de orde zijn gekomen en waar de medewerkers veel gelegenheid hadden om vragen te stellen.

Er werd onder andere gesproken over duidelijke taakomschrijvingen, samenwerking bij de taakinvulling bijv. met de KPCN, invulling van vacatures, integriteit, de inrichting van de organisatie en mogelijke veranderingen daarin als gevolg van analyse vanuit het bestuursakkoord.

 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo