Nieuws van Bonaire

Stinapa bezoekt tweede kamerleden in Den Haag

Kralendijk – Snelle en concrete actie op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, natuur en klimaat op het kleine eiland Bonaire kan op korte termijn grote successen opleveren tegen relatief lage kosten. Met de strijd tegen klimaatverandering en milieuvervuiling, en de strijd voor voor koraal, natuur en biodiversiteit kan Bonaire in plaats van een zorg een verhaal van optimjsme en snel resultaat worden.

Met dat betoog trok de directeur van STINAPA Bonaire, Arjen de Wolff, deze week naar Den Haag om Tweede-Kamerleden, senatoren en verschillende ministeries te overtuigen van het belang van goed natuurbeheer voor de economie, de cultuur en de historie van het eiland. Bonaire leeft van zijn natuur. En daar zijn dringend maatregelen gericht op milieu, klimaatverandering, ruimtelijke ordening en natuurherstel zoals herbebossing voor nodig.

STINAPA, als de terreinbeherende organisatie van de beschermde natuurparken van Bonaire, bestaat dit jaar 50 jaar. Het jubileumjaar werd enkele maanden geleden ingeluid met een werkbezoek van HKH Prinses Beatrix der Nederlanden aan STINAPA.

Bonaire, en vooral milieu, klimaat en natuur op het eiland stonden centraal in het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Het overleg werd gisteren, donderdag 13 juni, gehouden in de Tweede Kamer.

De Kamerleden bevroegen de aanwezige staatssecretarissen van BZK, SZW en EZ en Klimaat over een breed scala aan onderwerpen, want ook de energievoorziening, het internet, het sociale domein, tandartszorg en telecom op Bonaire, Saba en Sint Eustatius kwamen aan bod.

De aanhoudende sargassumcrisis was onderwerp van debat. Antje Diertens (D66) riep, gesteund door andere fracties, het kabinet op om STINAPA snel van de nodige middelen te voorzien om de bedreiging die sargassum vormt voor het milieu, koraal, de volksgezondheid en de werkgelegenheid op Bonaire effectief aan te kunnen pakken.

De PvdA, bij monde van woordvoerder Attje Kuiken, verbaasde zich erover dat de biologen van STINAPA geen adequate onderzoeksinfrastructuur op Bonaire ter beschikking hebben voor het snel kunnen onderzoeken van acute en korte-termijnproblemen als de excessieve gebruiksdruk op bepaalde delen van de beschermde natuurparken die STINAPA op Bonaire beheert, de stand van bedreigde diersoorten, monitoring van de kwaliteit van zeewater in het Nationale Marine Park, de toestand van delen van het koraalrif, de mangroves, het zeegras en andere cruciale delen van het ecosysteem.

Kuiken wilde niet wachten op het natuurbeleidsplan dat in voorbereiding is en vroeg het kabinet om maatregelen nog voordat de minister van LNV, Carola Schouten, een werkbezoek brengt aan het eiland. Dat bezoek zal waarschijnlijk plaatsvinden in september. Ook Nevin Ozutok (GroenLinks) maakte zich zorgen over het gebrek aan urgentie als het gaat om klimaatactie en natuurherstel op Bonaire.

Een Kamermeerderheid steunde het voorstel van Kuiken (PvdA), Bosman (VVD) en de voorzitter van de Kamercommissie, Jan Paternotte (D66), om in samenwerking met de Vaste Kamercommissie voor Landbouw een aantal van de besproken onderwerpen snel op de plenaire Kameragenda te zetten, waar eventueel moties kunnen worden ingediend.

Het openbare overleg van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties was de dag ervoor, op woensdag 12 juni voorafgegaan door een besloten overleg met de Kamercommissie waar de Rijksvertegenwoordiger en de directeur van STINAPA de Kamerleden informeerden over, onder meer, de specifieke verbeteringen die nodig zijn om het natuurparkbeheer en natuurbescherming door STINAPA op peil te brengen en zo het klimaat en het koraal op Bonaire te beschermen.

De Wolff overhandigde de Kamerleden daarbij een notitie met concrete voorstellen en oplossingen op het gebied van parkbeheer, natuurbescherming en -herstel, en milieu.

In de komende weken spreekt de Tweede Kamer verder over natuur en milieu op Bonaire. STINAPA Bonaire, het Wereld Natuur Fonds en de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), waarvan STINAPA mede-bestuurder is, organiseren mogelijk al dit najaar een grote natuur- en klimaatbijeenkomst over Caribisch Nederland.

Deel dit artikel