Nieuws van Bonaire

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) kan goed werken voor mensen met diabetes!

In deze wekelijkse column geeft huisarts en medisch manager bij Zorggroep BES, Wouter van Kempen, informatie over diabetes en een gezonde levensstijl.

Door Wouter van Kempen

In de voorafgaande afleveringen hebben we uitvoerig stil gestaan bij Diabetes Mellitus en wat er allemaal gemeten wordt.  Het ging eerst over bloedsuiker, daarna over HbA1c, vervolgens over cholesterol en het gewicht bij volwassenen. Daarna speciale aandacht voor het gewicht bij kinderen. De laatste aflevering ging over gezonde voeding bij diabetes!

Dit keer wil ik aandacht besteden aan een nieuwe ontwikkeling in Nederland: de gecombineerde leefstijl-interventie (GLI). Vanaf 1 januari 2019 is de GLI opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De gecombineerde leefstijlinterventie is een combinatie van 3 programmaonderdelen:

1. Advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes
2. Gezond bewegen
3. Gedragsverandering, gericht op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl

De interventie is bedoeld voor mensen die:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • en overgewicht hebben (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten
  • of ernstig overgewicht (obesitas) hebben (d.w.z. een BMI van meer dan 30)


Dit betekent dus dat de GLI zeker geschikt is voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2.

Hoe werkt het? Huisartsen kunnen volwassenen met gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen naar aanbieders van GLI. Dat kunnen niet alleen leefstijlcoaches zijn, maar ook samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld diëtisten en fysiotherapeuten.                                            

Een leefstijlcoach heeft kennis van psychologie, diëtetiek en fysiotherapie en kan zo belangrijke elementen van een gezonde leefstijl overbrengen.                                                                        

Gedragsverandering: Daarnaast heeft de leefstijlcoach de coachingvaardigheden om deelnemers te motiveren en te stimuleren tot een blijvende gedragsverandering. Deze zorgprofessionals zijn geregistreerd bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN).                                          

Vergoeding: De cliënt krijgt de gecombineerde leefstijlinterventie aangeboden als een programma. Alleen GLI-programma’s die erkend zijn door het Zorginstituut Nederland en het Centrum Gezond Leven van het RIVM kunnen vergoed worden. Voor 2019 zijn dit SLIMMER, Beweegkuur en CooL.

Minder medicatie

Wat betekent dit voor mensen die de diagnose diabetes type 2 krijgen? De GLI kan ertoe leiden dat er na de diagnose eerst gestart wordt met leefstijlaanpassingen. Als dit geen of onvoldoende effect heeft, dan wordt er pas gestart met medicatie.

Helaas is voor Caribisch Nederland hier nog niet over besloten. Maar het lijkt er op dat straks in 2020 de GLI wel zal worden aangeboden door ZVK.

deel 1 Bloedsuiker

deel 2 HbA1c

deel 3 Cholesterol

deel 4 Gewicht bij volwassenen

deel 5 Gewicht bij kinderen

Deel 6  Gezonde voeding bij diabetes

Zorggroep BES
Kaya Amsterdam 25 C
Tel:+599 717-0476

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo