Nieuws van Bonaire

Kaya Playa Lechi opnieuw aangelegd

Kralendijk – Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft de Kaya Playa Lechi opnieuw aangelegd om zodoende de problemen die daar al langer dan 10 jaar ondervonden werden op te lossen. In de regentijd liep deze straat onder en dat veroorzaakte problemen voor de huizen die daar staan. Het water kon niet wegstromen, overstroomde de tuinen en veroorzaakte veel overlast. Voetgangers konden niet door deze straat als hij ondergelopen was. De problemen ontstonden omdat er geen afvoersysteem was om het water naar een andere plek te verplaatsen waar het niet voor overlast zorgt.

In haar streven om onze infrastructuur te verbeteren, heeft het Bestuurscollege aandacht voor het asfalteren van straten en ook voor het oplossen van de regenwaterafvoer. In 2018 werd de wateroverlast in de Kaya Mandolin opgelost. Met de werkzaamheden die verricht werden in Kaya Playa Lechi werd ook daar de situatie die er heerste opgelost. De bewoners van deze straten hebben geen overlast meer in de regentijd en voetgangers kunnen nu probleemloos door deze straten lopen.

Na het aanpakken van de problemen in de Kaya Mandolin en Kaya Playa Lechi gaat het Bestuurscollege beginnen met een vrij grote taak, namelijk het repareren van de Kaya Carlos A. Nicolaas. Ook daar is er sprake van een opeenhoping van water dat overlast veroorzaakt en het wegdek aantast. De technische planning is al klaar en zo gauw de fondsen vrijkomen, wordt met de werkzaamheden begonnen. Het Bestuurscollege is in afwachting van goedkeuring door het Rijk voor fondsen voor het meerjaren onderhoudsplan, m.n. 4 jaar, ten behoeve van de Bonairiaanse straten en wegen om een aanvang te maken met de onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden op een gestructureerde manier.    

Deel dit artikel