Nieuws van Bonaire

“Waf Nelson Petrus Craane” is de nieuwe naam voor de zuidpier

Kralendijk – Afgelopen donderdagmiddag heeft gedeputeerde James Kroon samen met Jenny Marchena namens de familie Craane de nieuwe naam van de zuidpier onthuld, die nu Waf Nelson Petrus Craane heet. Eén van de sprekers tijdens de plechtigheid was de historicus Arthur Sealy die een gedeelte van de geschiedenis van Nello Craane vertelde aan de aanwezigen.

Rocargo

Namens de familie Craane bracht Jenny Marchena naar voren dat Nello een alom geliefd persoon was die altijd klaar stond om te helpen. Het geven van Nello’s naam aan de zuidpier is een mooi gebaar ter erkenning van de waarde die Nello had als internationaal erkende scheepskapitein. Uit naam van de familie Craane bedankte Jenny het Bonairiaanse eilandbestuur voor het op deze manier eren van Nello Craane.

Gedeputeerde James Kroon gaf te kennen dat hij al sinds 2014 met dit project is begonnen, maar dat dit is blijven liggen tot 18 maanden geleden. Volgens gedeputeerde Kroon moet dhr Rob Sint Jago bedankt worden die ook veel voor Bonaire heeft gedaan in onze haven, in het bijzonder v.w.b. cruiseschepen en die advies heeft uitgebracht met betrekking tot het kiezen van een naam voor de zuidpier. Verder vertelde gedeputeerde Kroon dat er al langer dan een jaar sprake was van getouwtrek om tot een keuze te komen. Hoewel het Bonairiaanse eilandbestuur alle adviserende commissies en de adviezen die ze uitbrengen respecteert, betekent dit  volgens gedeputeerde Kroon niet dat het eilandbestuur gebonden is aan het advies van een commissie.

Gezien het feit dat het project zich al veel te lang voortsleepte, heeft het huidige BC het besluit genomen dat dit hoofdstuk afgesloten moest worden. In overweging nemende dat het gaat om een persoon die zoveel voor Bonaire heeft betekend, konden zij deze gelegenheid niet voorbij laten gaan. Tot slot heeft de gedeputeerde zijn dank uitgesproken aan allen die een bijdrage hebben geleverd, zodat de nieuwe naam van de pier werkelijkheid is geworden en hij feliciteerde tevens de familie Craane die ermee akkoord is gegaan om de zuidpier de naam van Nello Craane te geven.       

Rocargo
Deel dit artikel