Nieuws van Bonaire

Bezoek Knops en van Ark succesvol afgerond

Kralendijk – Afgelopen dagen waren staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op bezoek op Saba, St. Eustatius en Bonaire. Het bezoek focust zich onder andere op de onderwerpen wederopbouw van de Bovenwindse eilanden, renovatie en vernieuwing van grote infrastructurele projecten en armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Vandaag sloten ze af met een persconferentie.

Op Bonaire is er een bezoek gebracht aan de woningcorporatie FCB die met plannen bezig zijn om 500 sociale huurwoningen te gaan bouwen. Er is grote vraag naar sociale woningbouw en dit project kan van start gaan inclusief met bijdrage van BZK. Daar nog bijkomende heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten dat de huurdsubsidie, die normaal door het OLB wordt verstrekt aan de woningcorporatie, voor rekening zal komen voor BZK. Hierdoor zal er ruimte komen in de begroting van het Openbaar Lichaam. Dit reglement zal op Bonaire niet meteen bekrachtigd worden omdat er door de eilandraad nog een aantal verordeningen vastgesteld moeten worden. Van Ark en Knops zijn ook onaangekondigd bij een woning langs geweest en hebben binnen mogen kijken en zoals Knops zei: “de gastvrijheid hier is ongekend.”

Een ander punt in het bestuursakkoord gaat om de kansen die Bonaire heeft in economisch opzicht. Hier wordt gekeken naar hoe Bonaire de “blue destination” kan worden wat door de politiek is vastgesteld en wat er moet gebeuren. Samen met STINAPA en het WNF zijn de politici het water opgegaan om te zien wat er gebeurt als mensen onvoldoende oog hebben voor het koraal. “Het was een eye opener om te zien dat daar spanning op zit als grote cruiseschepen schade aanrichten of als rioleringen niet goed geregeld zijn waardoor uitwerpselen in het water belanden en het koraal beschadigen.” “Het is koraal is Goud onder water” aldus Knops.

Knops sluit zijn verhaal over zijn bezoek af met de woorden: “huntu, wat samen betekent, dat is het motto want dan bereik je het meest. Laten we het samen doen. Ik ga hier met een goed gevoel weg, dat ging ik vorige keer ook.”

Dhr. Knops laat weten dat minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat helaas in verband met de crisis situatie in noord Nederland vervroegd terug heeft moeten reizen.

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark vertelt dat zij met heel veel plezier, vragen en huiswerk naar de eilanden is gekomen. Zij focuste zich voornamelijk op de armoedebestrijding en de kinderopvang. “Sociale zaken had wat in te lopen als het gaat om de maatregelen die genomen moesten worden. Het afgelopen jaar heb ik daar bijvoorbeeld bij het verhogen van inkomensmaatregelen al een aantal zaken van kunnen nemen. De onderstand is verhoogd, de kinderbijslag is verhoogd en de werkgeversbelasting is verlaagd.” Van Ark vertelt dat ze zich wel goed beseft dat dit pas een eerste stap is. Er is een discussie over het sociaal minimum dat vorig jaar nog niet vastgesteld kon worden. Aangespoord door de discussies hier en in samenspraak met de Eerste en Tweede kamer zal ze proberen om van de zomer met een voortgangsrapportage te komen om een perspectief te geven wat het tijdpad dan wel is.

Belangrijk vond Van Ark dat ze met lokale mensen in gesprek ging. Bijzonder vond Van Ark een gesprek bij een jonge vrouw thuis die een auto-ongeluk had gehad en werkloos thuis zat. “Ik herkende de trots van de vrouw dat haar huis mooi schoon was maar merkte wel dat de vrouw in armoede leeft.” Dit vindt Van Ark een belangrijke opgave waar ze aan wil werken. Er zijn veel instanties waar Van Ark mee gepraat heeft die hier net zo hard aan willen werken.

Van Ark vertelt dat er ook aan de uitgavenkant stappen genomen moeten worden. “Het leven op het eiland is duur en ik zou het erg vinden om te zien dat de verhogingen van de inkomsten direct wegvallen omdat de tarieven ook stijgen.” Samen met het kabinet wil ze ervoor zorgen dat de kosten kant naar beneden gaat en ze hoopt ook hier van de zomer meer duidelijkheid over te geven.

Een ander punt wat Van Ark belangrijk vond was de kinderopvang. Hiervoor hebben ze donderdagmorgen een intentieovereenkomst getekend; BES(t) 4 KIDS. Een set van afspraken voor het verbeteren van de kinderopvang op de eilanden. In Den-Haag hebben verschillende ministeries die te maken hebben met kinderen de handen ineengeslagen om samen te werken aan deze opgave. Deze samenwerking zal ook met de lokale overheid plaatsvinden. Door met mensen van de kinderopvang in gesprek te gaan heeft Van Ark ervoor gezorgd dat ze een goed overzicht van de behoeften heeft gekregen.

Van Ark sluit haar verhaal af met de woorden: “Ik ben enorm onder de indruk van de vriendelijkheid en gastvrijheid. Ik ga met indrukken terug, ik ga met huiswerk terug en ik ga ervoor zorgen dat als ik terugkom, ik vervolgstappen kan laten zien en nieuwe plannen kan maken om het leven van de mensen op Bonaire beter te maken.”

Deel dit artikel