Nieuws van Bonaire

Minister: Politie Caribisch Nederland op goede weg

Politiegenten op non-actief

 

Door René Zwart©

Den Haag – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) functioneert aanzienlijk beter dan bij de start in 2010 het geval was. ,,Het korps komt van ver en is op de goede weg”, schrijft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus vandaag aan de Tweede Kamer.

De bewindsman constateert dat het budget van KPCN van 8 miljoen euro in 2010 gestegen is naar bijna 16 miljoen nu. ,,Het doet mij deugd te zien dat de investeringen die de afgelopen jaren in het KPCN zijn gedaan zijn vruchten afwerpen. Ik realiseer mij echter dat verbeteringen mogelijk zijn.” Aanleiding voor zijn brief aan de Kamer is het inspectierapport ‘Basispolitiezorg in Caribisch Nederland’ van de Raad voor de rechtshandhaving waarin wordt vastgesteld dat ‘BPZ-teams op alle drie de eilanden in het algemeen bestaan uit gedreven en loyale BPZ’ers die er staan als dat nodig is’.

Grapperhaus: ,,De prioriteiten en financiering hebben gemaakt dat KPCN heeft kunnen investeren in het opleiden van aspiranten, waarmee de afdeling BPZ voldoende bezet is. Ook op dit moment lopen er opleidingen voor nieuwe agenten. In zoverre heeft het korps zijn zaken op orde. De Raad ziet wel kwetsbaarheden.” De meeste aanbevelingen die de Raad doet worden door de minister overgenomen. Over eentje laat hij zich echter niet uit: ,,Uit een vergelijkend onderzoek is gebleken dat de medewerkers van het KPCN minder verdienen dan hun collega’s van de korpsen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Raad is van mening dat de korpsbeheerder serieus naar dit verschil in beloning moet kijken.”

De afdeling Basispolitiezorg is niet alleen de grootste afdeling van het politiekorps in Caribisch Nederland, maar ook de meest zichtbare. Medewerkers van deze afdeling zijn doorgaans als eersten ter plaatse bij noodgevallen en incidenten, zijn opvallend aanwezig bij evenementen, patrouilleren regelmatig, en schieten burgers in allerlei situaties te hulp. BPZ’ers bepalen in belangrijke mate het beeld dat de burger heeft van de politie.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo