Nieuws van Bonaire

GroenLinks wil 1 miljoen voor haaien Caribisch Nederland

Tweede Kamerlid Laura Bromet I Foto GroenLinks
GroenLinks wil 1 miljoen voor haaien Caribisch Nederland

Tweede Kamerlid Laura Bromet I Foto GroenLinks

Door René Zwart

Den Haag – Groenlinks wil dat Nederland een Haaien Actie Plan (HAP) maakt en een jaarlijks budget van 1 miljoen euro vrijmaakt voor de bescherming van de Caribische natuur.

Tweede Kamerlid Laura Bromet: ,,Het zijn onze haaien die naar de haaien gaan. Wilde dieren zijn waardevol en prachtig. Deze dieren verdienen actieve bescherming, ze zijn een onmisbaar onderdeel van het ecosysteem. Maar daar is wel een actieplan, geld en politieke wil voor nodig. Het wettelijk verplichte Natuurbeheerplan BES Eilanden is in 2017 verlopen en sindsdien gebeurt er weinig om de natuur te beschermen.” In 2015 is door toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma een haaienreservaat ingesteld in de wateren van Bonaire en Saba. Onlangs is een deel van Sint Eustatius daaraan toegevoegd door minister Carola Schouten. ,,Toch doet Nederland niets om de dieren in het haaienreservaat te beschermen waardoor het gebied alleen op papier beschermd is. Er is geld nodig voor onderzoek, voor salaris en bootjes voor wildliferangers. Ook moeten er met de plaatselijke vissers afspraken gemaakt worden.”

Bromet heeft donderdagavond bij de behandeling van de begroting voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens haar fractiegenote Nevin Özütok een amendement ingediend om 1 miljoen euro vrij te maken. Het amendement luidt als volgt: ,,Met dit amendement willen de indieners het natuurbeheer in Caribisch Nederland veiligstellen. Dit is voor de biodiversiteit van belang maar zeker ook voor de toeristische economie in Caribisch Nederland. Tot 2016 heeft Nederland jaarlijks bijgedragen aan de Dutch Caribbean Nature Alliance, een organisatie waarin alle Caribische eilanden samenwerken op het gebied van natuurbeheer. Dit ging onder andere via een Natuur Trust Fonds. Echter is gebleken dat de inhoud van dit Trust Fonds nog onvoldoende is om via de rendementen duurzame inkomsten te genereren. Dit amendement regelt dat er jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar komt om het Natuur Trust Fonds een duurzame inkomstenstroom te garanderen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de natuur en biodiversiteit in heel Nederland en dus ook op de BES-eilanden. De dekking van het voorstel wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 12, onder de post Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit. De indieners zijn er van overtuigd dat het van belang is dat 1 miljoen euro per jaar beschikbaar is. Dit amendement beoogt meerjarig dit bedrag ter beschikking te stellen totdat de inhoud van het Trust Fonds voldoende is om via rendementen inkomsten te genereren. Dit zou binnen een termijn van maximaal 10 jaar bereikt moeten kunnen worden. Het bedrag kan jaarlijks vanuit dezelfde post gedekt worden.”

Deel dit artikel