Vakantie & Toerisme

MPB baalt van gebrek aan actie inzake ‘Strategic Tourism Plan’

Het plan werd eind 2017 al uitgebracht, maar heeft nog niet geleid tot enige actie aan de kant van het Bestuurscollege.
Snapshot voorkant STP

Het plan werd eind 2017 al uitgebracht, maar heeft nog niet geleid tot enige actie aan de kant van het Bestuurscollege.

Door Harald Linkels

De grootste opppositiepartij, Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), baalt stevig van het feit dat er niks gebeurt met het Strategisch Toerisme Plan dat onder auspiciën van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) werd opgesteld. De MPB heeft daarom maar weer eens een brief gestuurd aan het BC om haar beklag te doen over het gebrek aan actie.

“Nog maar een paar weken en dan is het 1 december en heeft u een heel jaar verloren laten gaan waarin u helemaal niets heeft gedaan met het Strategisch Toeristisch Plan. Het is voor de gehele Bonairiaanse samenleving –maar kennelijk niet voor u– volstrekt helder hoe belangrijk het toerisme voor onze economie, onze welvaart en daarmee ook voor ons welzijn is”, aldus de brief van de MPB.

Dienblaadje
De MPB stelt in haar brief dat het BC het strategisch plan op een dienblaadje aangereikt heeft gekregen door de TCB in samenwerking met tal van private partijen. Volgens de blauwe partij gaat het om een zeer goed doordacht document, dat gezien kan worden als een handige gids om het toerisme de komende jaren in goede banen te leiden.

“Desondanks heeft u er voor gekozen het rapport te negeren”, aldus de brief van de MPB, die als scherp, doch ter zake doend mag worden aangemerkt.

Rocargo

“Deze brief is de vierde poging van de MPB-fractie om u te verzoeken tot handelen over te gaan. Uw houding is een slecht signaal naar de samenleving in haar geheel toe en naar de betrokken partijen – TCB, Bonhata, Stinapa en de KvK – in het bijzonder. Zij hebben u veel voorwerk uit handen genomen en staan al geruime tijd te trappelen om hun bijdrage te leveren aan de uitvoering van het
plan”, vervolgt de MPB haar brief.

Niets gedaan met motie Eilandsraad
De partij zegt dat het BC ook al niets heeft gedaan met een in de eilandsraad (unaniem) aangenomen motie, die het BC opriep binnen afzienbare tijd een standpunt over het stratgische plan in te nemen.

De brief, verstuurd namens de MPB fractie in de Eilandsraad verzoekt het bestuurscollege ‘per omgaande’ te bevestigen dat zij de Eilandsraad uiterlijk 1 december 2018 zal informeren hoe zij de de uitvoering van het strategische plan ter hand gaat nemen. De fractie roept het BC ook op over het plan in contact te treden met de bij het plan betrokken en in de brief met naam genoemde partijen.

Deel dit artikel