Nieuws van Bonaire

Afvalcentrum geopend

Door Nos ta biba di naturalesa

Vandaag is het nieuwe Afvalcentrum van Selibon geopend. Het Afvalcentrum is gevestigd bij Lagun en bestaat uit een afvalbrengpunt, een sorteerhal en een verbrandingsinstallatie. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het uitvoeren van het Afvalbeheerplan Bonaire.

Bezoekers van de landfill rijden niet langer de stortplaats op om daar hun afval te dumpen, maar worden vanaf vandaag door het afvalbrengpunt geleid. Het afvalbrengpunt bestaat uit een betonnen platform met sorteervakken waar burgers en bedrijven hun afval gescheiden kunnen afgeven. Het scheiden van afval vergroot de mogelijkheden voor hergebruik.

Het is de bedoeling om zo min mogelijk afval te storten. Niet al het afval kan direct op het eiland of elders worden hergebruikt. Dat gebeurt nu al wel met bijvoorbeeld karton, glas, schroot en afgewerkte- en frituurolie. Het overige afval slaat Selibon gescheiden op in afwachting van nieuwe toepassingen.In Rincon is kortgeleden ook een afvalbrengpunt geopend en in Playa bestaat al jaren de mogelijkheid om afval gescheiden aan te bieden bij Selibon aan de Kaya Industria. Selibon informeert de bezoekers van de landfill over de nieuwe aanpak met een folder en via radio, televisie en social media.

Deze vernieuwingen vloeien voort uit het Afvalbeheerplan Bonaire waaraan in de komende jaren met kracht verder zal worden gewerkt. De investeringen die hiervoor nodig zijn worden gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deel dit artikel