Welzijn & Zorg

Den Heyer (MPB): ouderen hebben het moeilijk!

Nina den Heyer (MPB) maakt zich zorgen over het inkomen van ouderen. Foto: archief BES-reporter.
Nina den Heyer (foto BES-reporter)

Nina den Heyer (MPB) maakt zich zorgen over het inkomen van ouderen. Foto: archief BES-reporter.

Door Harald Linkels

Nina den Heyer van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) maakt zich zorgen over de positie van ouderen op het eiland. Volgens Den Heyer hebben veel ouderen het moeilijk. De Heyer wijst er op dat er diverse maatregelen zijn genomen die het inkomen van met name gepensioneerden hebben aangetast.

“Vorig jaar hebben het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) en de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) in de pensioenen van ouderen die op Bonaire wonen gesneden. PCN is gelukkig in geslaagd een additionele kapitaalsinjectie te krijgen die een verder korting dit jaar heeft voorkomen”, aldus Den Heyer.

De politica van de blauwe partij zegt op zich wel positief te zijn naar de pogingen om in elk geval een sociaal minimum vast te stellen. “In het kader van het onderzoek naar het sociaal minimum hebben de staatssecretarissen Knops (BZK) en Van Ark (Sociale Zaken) verschillende maatregelen en gedachtenlijnen voorgesteld. Dit is een eerste stap en een blijk van bereidheid om eindelijk de armoede aan te pakken”, aldus Den Heyer.

De politica wijst er tegelijkertijd op, dat het nog geen echte oplossing is. Volgens de oud-gedeputeerde van Sociale Zaken is het zo dat de voorgestelde uitvoeringswijze nog steeds inhoudt dat minstens 30 tot 40% van onze ouderen aangemerkt kunnen worden als levend in armoede, vergeleken met 4% van de ouderen in Nederland (SEO, 2014). Zij wijst ook op het feit dat volgens de cijfers van het Centraal Bureau van de statistiek uitwijst dat 20% van onze ouderen nog een betaalde baan hebben.

“Op Bonaire zijn er ongeveer 2400 mensen die Algemeen Ouderdomspensioen krijgen, waarvan om en nabij de 600 personen enkel de AOV (593 dollar) als inkomen hebben”, zegt Den Heyer hierover.

“Onze ouderen hebben recht op een inkomen dat garant staat voor een waardig leven en om dit te bereiken moet het eilandbestuur voor hen in de bres springen in zijn dialoog met Den Haag, maar ook met anderen in het koninkrijk. Om dit met autoriteit te kunnen doen moet het eilandbestuur op de hoogte blijven van de dagelijkse realiteit van onze ouderen en ook proactief oplossingen aandragen”, zegt de politica over de problematiek van de ouderen op het eiland.

Den Heyer belooft dat zij, vanuit haar partij, de problematiek van dichtbij blijft volgen en zich blijft inzetten voor de positie van ouderen op het eiland.

Deel dit artikel