Politiek & Bestuur

Beukenboom en Janga geroyeerd als leden PDB; richten nieuwe partij op

De twee personen achter de Frente Social Progresivo: Robby Beukenboom en Marugia Janga. Foto: Archief BES-Reporter.
Robby Beukenboom en Mirugia Janga

Een langlopend conflict binnen de democratische partij lijkt beslecht in het voordeel van Partijvoorzitter Michael Pieters en partijleider Clark Abraham, nu Robbie Beukenboom en Maruga Janga door het bestuur uit de partij zijn gezet. Foto: Archief BES-Reporter/Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- Een langslepend en hoog oplopend conflicht binnen de Partido Democratico Boneriano (PDB) lijkt ten einde te komen met de royering van dissidente partijleden Robbie Beukenboom en Maruga Janga.

Het conflict tussen de beide dissidente partijleden enerzijds en partijleider Clark Abraham en partijvoorzitter Michael Pieters anderzijds, leidde tot veel onduidelijkheid binnen de lokale politiek. Zo maakten Beukenboom en Janga als leden van de PDB-fractie deel uit van de coalitie welke het zittende BC steunt, terwijl noch partijleider Abraham, noch partijvoorzitter Pieters het hier mee eens waren. Zo kon het geschieden dat er binnen één en dezelfde partij 2 fracties bestonden: de fractie Abraham dat het huidige BC niet steunde en de fractie van Beukenoom en Janga dat het BC wèl steunde.

Het bestuur van de PDB, dat in het verleden niet altijd even daadkrachtig dan wel eensgezind op heeft getreden, doet dat nu wel en nam gisterenavond het besluit Beukenboom en Janga zonder pardon uit de partij te zetten. Zowel Beukenboom als Janga hebben inmiddels een brief, gedateerd op heden, ontvangen waarbij de beslissing van het partijbestuur wordt medegedeeld.

Het optreden van het PDB partijbestuur komt niet als verassing; al lange tijd bestond grote ergernis over het optreden van Beukenboom en Janga, die zich enerzijds bleven uitgeven als leden van de fractie van de PDB, maar zich verder niks gelegen lieten liggen aan wat de partijleiding van zaken vond.

Ook schuwden Beukenboom en Janga bepaald de media niet bij het naar buiten brengen van hun ongenoegens. Diverse malen haalden zijn publiekelijk uit naar zowel Abraham als Pieters, waarbij niet geschuwd werd flink met modder te gooien naar met name Abraham, doch ook naar Pieters die het gedrag van Abraham (die op privévlak een moeilijke periode doormaakte) zou gedogen.

Beukenboom en Janga lijken inmiddels niet bij de pakken neer te zitten. Het tweetal zou voornemens zijn om als ‘eigen’ partij door te gaan onder de naam Frente Soshal Progresivo (Sociaal-progressief Front). Naar het zich laat aanzien zal de actie van de Democratische partij geen gevolgen hebben voor het zittende bestuurscollege, dat nog steeds kan rekenen op 5 zetels in de 9 zetels tellende eilandsraad.

Of het moddergooien over en weer binnen de leden van de (voormalige) PDB-fractie daarmee ten einde is gekomen, kan sterk worden betwijfeld. Feit is wel dat de eilandsraad nu bestaat uit nog meer fracties dan voorheen en dat de PDB verder zal gaan als een fractie met nog slechts 1 zetel.

De eilandsraad wordt nu gevormd door de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) met 3 zetels, de UPB 1 zetel, éénmansfractie Raphela (wel gelieerd aan UPB) 1 zetel, éénmansfractie Bernabela (wel gelieerd aan UPB) 1 zetel, PDB 1 zetel en de fractie van Beukenboom en Janga met 2 zetels.

De fractie van de MPB is nu -na de laatste schermutselingen binnen de PDB- nog de enige factie die, na de verkiezingen van 2015, nog intact is in de eilandsraad.

Deel dit artikel