Nieuws van Bonaire

Herstel pensioenrechten onderwijs voltooid

Het Pensioenfonds Caribisch Nederland heeft het onderzoek voor herstel van de individuele pensioenrechten van werknemers in het onderwijs afgerond. Het gaat om pensioenrechten die deels niet of niet goed in de administratie van het voormalige pensioenfonds APNA waren opgenomen. Na afronding van een uitgebreid onderzoek worden nu de pensioenrechten van ongeveer 150 werknemers in het onderwijs in Caribisch Nederland hersteld.

In 2010 is het personeel in het onderwijs van Saba, Statia en Bonaire van het Algemeen Pensioenfonds voor de Nederlandse Antillen (APNA) overgestapt naar het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). Gebleken is dat de pensioenrechten niet (goed) waren geregistreerd. Een deel van het personeel miste daardoor (een deel van) het opgebouwde pensioen.

PCN gaf opdracht voor een onderzoek naar de pensioenrechten (opgebouwd in de periode van 1998 tot en met 2010). Dit uitgebreide onderzoek is uitgevoerd door mevrouw M. Sambo van Montae Carribean, ondersteund door de heer H. Marapin namens het Ministerie van OCW. Doel van het onderzoek was het in beeld te krijgen welke werknemers nog recht hebben op welk pensioen. Het onderzoek is nu afgerond. Het ministerie van OCW heeft in totaal ongeveer USD 3,1 miljoen beschikbaar gesteld voor het pensioenherstel. Zo krijgen de betrokken werknemers toch het pensioen waar ze recht op hebben.

De werknemers waarvan het pensioen wordt hersteld, krijgen daarover deze zomer bericht van het PCN. PCN zal dit najaar ook een aangepast Uniform Pensioenoverzicht sturen aan de medewerkers, om de verwerking van de correctie inzichtelijk te maken. Ook zal PCN spreekuren organiseren om eventuele vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Silberie van RCN/OCW (via vragenoveronderwijs@rijksdienstcn.com).

Deze week was ook in het nieuws dat PCN een extra storting van USD 31 miljoen krijgt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie hierover kan op de site van RCN worden gevonden: https://www.rijksdienstcn.com/actueel/nieuws/2018/mei/31/nederland-versterkt-pensioenfonds-pcn-met-31-miljoen-dollar

Deel dit artikel