Bonaire

MPB stelt expert-groep Corporate Governance voor

De MPB maakt zich zorgen over Corporate Governance en zou graag een gezamenlijke expertgroep zien om de problemen te addresseren.
Elvis Tjin Asjoe

De MPB maakt zich zorgen over Corporate Governance en zou graag een gezamenlijke expertgroep zien om de problemen te addresseren.

Door Harald Linkels

Kralendijk- De Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) maakt zich ernstig zorgen over het gebrek aan Good Governance binnen met name overheidsentiteiten en stelt daarom het instellen van een expertgroep voor, waar ook de oppositiepartijen een bijdrage aan leveren.

Volgens de MPB is er sprake van een flinke chaos als het gaat om de regels van Good Governance: commissariaten worden niet ingevuld en de totale BIA-top is naar huis gestuurd. Echter, ook het feit dat het Bestuurscollege er het zwijgen toe doet bij belangrijk dossiers als de situatie met de olieleveranties door Bopec en de uitdagingen bij de Fundashon Cas Boneriano (FCB) baart de blauwe partij zorgen.

De MPB is ook bang dat het gebrek aan actie en het gebrek aan waarborgen als het gaat om deugdelijk bestuur de ontwikkeling van het eiland in de weg staat. “Er is 30 miljoen ter beschikking gesteld voor de stimulering van de economie op de BES-eilanden”, aldus een schrijven van de MPB aan de pers. “Al in januari van dit jaar ontving het BC van Staatssecretaris Knops het verzoek een integraal plan van aanpak voor te bereiden om de meest urgente zaken op de eilanden aan te pakken”, aldus de partij van partijleider Elvis Tjin-Asjoe.

Om de problematiek rondom Good Governance te doorbreken heeft de blauwe partij een voorstel gestuurd aan gezaghebber Edison Rijna om te komen tot een onafhankelijk team van lokale experts dat zich gaat buigen over de vraagstukken die op goed bestuur betrekking hebben.

“Wij willen komen tot een onafhankelijk team dat brede steun geniet van de eilandsraad en dat de taak krijgt dit BC bij te staan als het gaat om Good Governance”, aldus de blauwe partij.

Of het voorstel kan rekenenen op bijval vanuit de zittende coalitie is nog maar zeer de vraag, hoewel aanhoudende geruchten er op wijzen dat ook bij individuele leden van de bestaande coalitie onvrede is over het gebrek aan daadkracht en vorderingen op belangrijke dossiers.

De MPB verwijt het zittende bestuurscollege de zaken met Den Haag op scherp te stellen en alleen maar te zorgen voor polarisatie en verdeeldheid. De partij zegt dat dit het eiland geenszins ten goede komt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo