Bonaire

CDA en D66: uitkeringen BES moeten omhoog in 2019

Tweede Kamerlid Joba van den Berg | Foto RZ

Tweede Kamerlid Joba van den Berg | Foto RZ

Door René Zwart©

Den Haag – Voor het CDA en D66 staat het vast: de sociale uitkeringen in Caribisch Nederland moeten per 1 januari omhoog. Joba van den Berg (CDA) nam vandaag in een overleg van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Raymond Knops mede namens Antje Diertens (D66) een voorschot op de uitkomsten van het onderzoek naar het bestaansminimum.

,,Wij zijn zeer teleurgesteld dat het onderzoek weer vertraging oploopt, maar het is buiten kijf dat de uitkeringen te laag zijn. Geld is geen garantie voor geluk, maar armoede maakt ongelukkig. 50% procent van de bevolking is bezig met overleven. De onderstand en de kinderbijslag moeten in 2019 omhoog”, aldus Van den Berg.

Knops: ,,De bestrijding van de armoede staat hoog op mijn lijstje. Mijn collega van Sociale Zaken zal het rapport over het bestaansminimum voor 1 juli naar de Kamer sturen zodat voorstellen die recht doen aan de problematiek meegenomen kunnen worden bij de begroting voor 2019.”

André Bosman (VVD) opperde dat het te makkelijk is de uitkeringen te verhogen zonder eerst te kijken naar de mogelijkheden om de kosten van levensonderhoud te verlagen, bijvoorbeeld door dure olie te vervangen voor duurzame energie en meer lokaal te produceren.

Deel dit artikel