Nieuws van Bonaire

Terugbetalen studieschuld DUO

In Caribisch Nederland wonen zo’n 1.000 ex-studenten die in Nederland hebben gestudeerd en daar van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering voor hebben ontvangen. Zij waren vaak onvoldoende op de hoogte van de aflossingsmogelijkheden van hun studieschuld. Sommigen hebben daardoor met een deurwaarder te maken gekregen.

Om de schuldenproblematiek het hoofd te bieden heeft de minister van OCW besloten dat de ex-studenten in Caribisch Nederland in aanmerking kunnen komen voor een eenmalig betalingsregeling op maat. Alle ex-studenten met een betalingsachterstand, waarvan DUO een adres in Caribisch Nederland heeft, krijgen hiervoor een  betalingsregeling aangeboden. Voorwaarde is dat uiterlijk 5 mei 2018 een verzoek voor het verlagen van het maandbedrag (draagkrachtmeting) is ingediend. Het formulier om verlaging van het maandbedrag aan te vragen staat op de site www.duo.nl/antillen.

Blijkt uit de draagkrachtmeting dat de ex-student niet kan aflossen, dan wordt de betalingsachterstand door DUO direct van de deurwaarder teruggehaald.

Mochten mensen twijfelen of DUO het juiste adres heeft, dan kunnen ze voor de zekerheid een e-mail sturen naar antillen@duo.nl onder vermelding van:

• Voor- en achternaam

• Geboortedatum

• Adres

• Telefoonnummer

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo