Nieuws van Bonaire

Status Dia di Rincon

De Arbeidswet 2000 BES is het uitgangspunt bij het bepalen van de officiële feestdagen. Het kabinet heeft sinds 2015 aangegeven er desgevraagd eraan te willen meewerken dat Dia di Rincon een officiële feestdag wordt. Het bestuurscollege dient aan te geven op welke wijze zij dit willen doen: een officiële feestdag inruilen, Dia di Rincon op een bestaande feestdag vieren of een extra officiële feestdag creëren.

Voor het creëren van een extra feestdag is het noodzakelijk dat de steun is verzekerd van (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers op Bonaire. Uit het persbericht van 15 april 2018 van BBE, BHG, Kamer van Koophandel Bonaire en USIBO, blijkt dat hier vooralsnog geen sprake van is.

Wel mag het Bestuurscollege bepalen dat de vrije dag na de Carnavalsoptocht wordt ingeruild voor een andere vrije dag. Op deze manier kan ‘Carnavalsmaandag’ als officiële feestdag worden ingeruild voor Dia di Rincon. Dit is een relatief eenvoudige oplossing, die bovendien de steun heeft van de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers op Bonaire. Het initiatief hiervoor ligt nadrukkelijk bij het Bestuurscollege van Bonaire. Hierop is al eerder gewezen in brieven in 2015, 2016 en 2017 door de Staatssecretaris van SZW en de toenmalige minister van BZK. Dit heeft tot nu toe niet tot een besluit geleid.

De Staatssecretaris van SZW heeft de eerder gedane oproep aan het Bestuurscollege om een besluit te nemen herhaald, omdat zij merkt dat er nog steeds onduidelijkheid en onrust heerst in de samenleving van Bonaire.

Deel dit artikel