Bonaire

Het MBO en VMBO Bonaire behalen basiskwaliteit

Foto - Liset de Keijzer en Lyanne Boekhoudt

Foto – Liset de Keijzer en Lyanne Boekhoudt

Deze week was de Inspectie van Onderwijs op Bonaire om de kwaliteit van het MBO en VMBO te toetsen. Na een uitgebreide inspectie hebben beide SGB units het kenmerk ‘basiskwaliteit’ gekregen. Hiermee gaat voor het MBO en VMBO Bonaire een langgekoesterde wens in vervulling.

Met het nieuw verkregen kenmerk ‘basiskwaliteit’ voldoen de scholen aan alle kwaliteitseisen van de inspectie. De inspectie kijkt hierbij onder andere naar het leerstofaanbod, het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en studenten zorg. Deze aspecten bepalen in grote mate de leerprestaties van leerlingen. Het MBO en VMBO Bonaire hebben nu hetzelfde kwaliteitskenmerk als de scholen in Nederland.

In november 2017 bracht de Inspectie van Onderwijs een adviesrapport uit met daarin verschillende kwaliteitsverbeteringen. Deze week werd de voortgang van deze verbeterpunten getoetst. De inspectie was onder de indruk van de imposante follow-up. Ze spraken lovend over de betrokkenheid van docenten, het veilige schoolklimaat, de visie op onderwijs en de kwaliteit van examinering. Ze hebben lessen bijgewoond en zagen dat docenten de stof goed overbrachten en graag een extra stap zetten. De inspectie sprak ook met studenten die aangaven tevreden te zijn over hun “goede school”. 

“We hebben hier met z’n allen ontzettend hard voor gewerkt”, vertelt Liset de Keijzer, unit directeur MBO Bonaire. “Dat we vervolgens met vlag en wimpel slagen voor de basiskwaliteit maakt mij ontzettend trots!”. Lyanne Boekhoudt, unit directeur VMBO Bonaire, straalt van trots: “Alle neuzen stonden dezelfde kant op. Met een geweldig resultaat tot gevolg!” 

Foto – Team MBO

Deel dit artikel