Bonaire

Opgelegde bouwstop minigolfbaan nog steeds actief

Kralendijk – De Directies Toezicht & Handhaving en Ruimte & Ontwikkeling hebben via de plaatselijke media verschillende reacties ontvangen waaruit blijkt dat er een aantal onduidelijkheden zijn wat betreft de controle en handhaving op het bouwen zonder bouwvergunning. Met dit persbericht proberen wij meer duidelijkheid te verstrekken over de werkelijke stand van zaken.

De afdeling realisatie van de directie Ruimte & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor grondzaken en de afgifte van bouwvergunningen. De afdeling ruimte & ontwikkeling van de directie Toezicht & Handhaving is verantwoordelijk voor de controle daarop.

In augustus 2017 is er een erfpachtovereenkomst gesloten met Flamingo Adventure Golf. Op 10 november 2017 is de bouwaanvraag gepubliceerd. Het uitwerkingsplan van het terrein is in december goedgekeurd. De bouwvergunning is nog in behandeling bij de afdeling realisatie.

Op verzoek van het bestuurscollege is er medewerking verleend aan het stallen van een tweetal containers op het terrein in afwachting van de afhandeling van de bouwvergunning. De containers waren op een onveilig wijze opgestapeld en Flamingo Adventure Golf is daarop ter plaatse geattendeerd door de afdelingshoofd realisatie. Begin februari  is geconstateerd dat de containers op het naastgelegen perceel zijn geplaatst. Hierdoor is de rooilijn en de afrastering overschreden. Op deze containers is illegaal een woning gebouwd.

Bouwen zonder vergunning is niet toegestaan. De directie Ruimte & Ontwikkeling heeft Flamingo Adventure Golf daarop geattendeerd. De directie Toezicht & Handhaving heeft daaropvolgend gelijk een bouwstop opgelegd. De directies en Flamingo Adventure Golf werken samen aan een oplossing voor het rechtzetten van deze situatie.

De bouwstop blijft van kracht totdat alle documenten op orde zijn. De directie Toezicht & Handhaving monitort deze en andere kwesties constant en is dan ook volledig op de hoogte van activiteiten die plaatsvinden en in het kader waarvan deze plaatsvinden.

Als u een klacht wilt indienen en/of vermoeden van illegale bouw aan  de directie Toezicht & Handhaving wilt melden dan kunt u dat per e-mail doen via bisami_th@bonairegov.com.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo