Bonaire

Nieuwe aanwas medewerkers JICN succesvol door de basisopleiding bewaarder / complexbeveiliger

Afgelopen donderdag (22 februari) was de feestelijke diploma-uitreiking van de Basis Beroeps Opleiding (BBO) en de training voor het Intern Bijstands Team (IBT). De 11 gediplomeerden doorliepen een zwaar opleidingstraject. De groep bestond uit nieuwe medewerkers en medewerkers die al een paar maanden geleden in dienst zijn gekomen, maar de opleiding nog niet konden volgen. De trainers kwamen van het opleidingsinstituut van de Dienst Justitiële Inrichtingen vanuit Europees Nederland om de JICN medewerkers op dezelfde wijze te trainen.

Training bewaarder/complexbeveiliger

Bij de opleiding bewaarder/complexbeveiliger wordt er getraind op het uitvoeren van beveiligingstaken zoals toegangscontrole, inspecties, fouilleren en visiteren. Ook wordt er flink ingezet op een goede communicatiestijl, het leren omgaan met afwijkend gedrag, het optreden tijdens crisissituaties of calamiteiten en het toepassen van zelfverdedigingstechnieken. Daarnaast moeten de bewaarders en beveiligers bedrijfshulpverlening kunnen bieden.

Training Intern Bijstandsteam

In de training voor het Intern Bijstandsteam worden technieken aangeleerd hoe te boeien en te  fouilleren. Ook het gebruik van een wapenstok, pepperspray en schild komt aan bod. Verder worden diverse procedures behandeld zodat de bewaarders getraind zijn om op iedere situatie adequaat te kunnen reageren. Zo leren ze hoe ze de verschillende cellen kunnen betreden, en hoe gedetineerden te begeleiden naar bijvoorbeeld een trap of bus. De bewaarders worden zodanig getraind dat zij bij iedere situatie de veiligheid kunnen garanderen.

De medewerkers werden onderworpen aan een aantal zware lichamelijke opdrachten zodat het team als geheel, ook onder hoge druk, goed blijft communiceren en functioneren. Wibo de Vries, directeur JICN: “Wij werken hard aan de continuïteit en ontwikkeling van onze organisatie als detentiespecialist. Het trainen van medewerkers vormt daarin een belangrijk onderdeel. Medewerkers krijgen de kans om door te groeien en er wordt flink ingezet in opleidingen. Wij zijn er trots op dat deze mannen de zware training succesvol hebben voltooid”.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo