Bonaire

AVA benoemt twee directeuren voor de BIA

Flamingo Airport

Kralendijk – Op woensdag 21 februari 2018 is tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) het besluit genomen om twee interim-directeuren te benoemen voor de BIA om de continuïteit van de werkzaamheden van de organisatie te garanderen. Het gaat hier om de twee functies: President Directeur en Technisch Directeur.

De AVA heeft de benodigde tijd genomen om geschikte kandidaten te evalueren om de functie van directeur tijdelijk te vervullen, terwijl het proces om een nieuw commissariaat te benoemen loopt. Het nieuwe commissariaat zal verantwoordelijk zijn voor het opstarten van de solicitatieprocedure en de verdere verloop daarvan om de vacante functie van directeur in te vullen. Momenteel ligt het voorstel voor een nieuw commissariaat bij de Rijksvertegenwoordiger die dit moet beoordelen voor goedkeuring. Na de goedkeuring zal het voorstel aan de eilandsraad gepresenteerd worden conform de officiële procedure.

Voor de functie van waarnemend President Directeur is dhr Jurgen R. Benschop benoemd. Dhr Benschop heeft ruime kennis en ervaring op het terrein van luchtvaartmanagement. Momenteel is hij werkzaam als Chief Operating Officer (COO) bij de Aruba Airport Authority die ermee akkoord is gegaan om dhr Benschop ter beschikking te stellen voor een periode van drie maanden.

Voor de functie van waarnemend Technisch Directeur van de BIA is per 22 februari 2018 dhr Mario G. Bikker benoemd voor de duur van zes maanden. Dhr Bikker heeft kennis en ervaring op het gebied van beheer van technische operaties op een luchthaven.

Ondertussen heeft de AVA het huidige managementteam van de BIA op de hoogte gesteld van de benoemingen en van de lopende procedures. Het Bonairiaanse eilandsbestuur blijft in zijn hoedanigheid van de AVA de situatie monitoren en evalueren om een luchthaven te garanderen die voor het welzijn van Bonaire functioneert.        

Deel dit artikel

RocargoRocargo