Bonaire

Wereld Kanker Dag – 4 februari

“Inspireer actie, onderneem actie”.

Elk jaar sterven wereldwijd momenteel 8,8 miljoen mensen aan kanker, waarvan bijna de helft op jonge leeftijd: tussen 30 en 69 jaar.

Op 4 februari is de Wereld Kanker Dag op initiatief van  de “Union for International Cancer Control” (UICC). Op die dag is er wereldwijd  aandacht voor kanker. Het thema van dit jaar is :‘We Can, I Can’: “Wij kunnen, ik kan” met de leuze “Inspireer actie, onderneem actie”.

Onder het motto “Wij kunnen, Ik kan”, inspireert Wereld Kankerdag ons om te onderzoeken hoe wij – samen en individueel – kunnen bijdragen aan het verminderen van kanker en het verlichten van de gevolgen van kanker.

Samen kunnen we kanker verminderen door te werken aan preventie en een gezonde leefstijl. Educatie en informatie zijn daarvoor onmisbaar. Gezonde scholen stimuleren de jongeren tot gezonde keuzes. Ze doen dit door bijvoorbeeld door lessen over een gezonde leefstijl op te nemen in het curriculum en door te streven naar gezonde kantines. Instellingen en bedrijven kunnen een gezonde leefstijl onder hun personeel stimuleren en stapsgewijs werken aan gezonde werkplekken. In gezonde en actieve wijken werken wijkbewoners samen aan een gezonde en stimulerende leefomgeving. Iedereen kan zelf werken aan de eigen gezondheid door te kiezen voor gezonde voeding, frequent bewegen en stoppen met roken.

Mensen die al kanker hebben kunnen actief in gesprek gaan met de artsen over hun behandeling, zodat er rekening kan worden gehouden met hun keuzes. Het kunnen praten over hun ziekte en contact onderhouden met mensen die hun hierbij kunnen ondersteunen is belangrijk. Het delen van ervaringen met hun ziekte kan andere patiënten met kanker helpen.

De afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft in het kader van gezondheidsbevordering verschillende programma’s en projecten om een gezonde leefstijl bij alle leeftijdsgroepen” te stimuleren, zoals onder andere de “Gezonde School” en “JOGG”, en preventie van alcohol- en drugsgebruik. Deze programma’s en projecten zullen in de nabije toekomst in samenwerking met de verschillende partners worden doorgetrokken naar de wijken om zodoende te komen tot gezonde en actieve wijken.

De Afdeling Publieke Gezondheid roept u op om samen en ook individueel te werken aan een gezonde leefstijl om alle ziektes maar in dit geval specifiek kanker zo veel mogelijk te voorkomen. Mensen die kanker hebben worden geadviseerd om zoveel mogelijk gezonde keuzes te blijven maken, actief te blijven en zich aan de regels te houden van de behandeling. Zorgdragers worden gestimuleerd om samen mensen met kanker te ondersteunen en liefdevol en begripvol te behandelen.

Kanker raakt niet alleen degene die ziek is maar óók diens gezin, familie, vrienden en andere naasten. Wij kunnen er voor hen ook zijn door een luisterend oor te bieden en een helpende hand te reiken. Samen kunnen wij een verschil maken voor mensen met kanker en voor hun naasten.

De gedeputeerde van Volksgezondheid van het OLB, dhr. E. Cecilia, sluit zich aan bij het advies van de afdeling Publieke Gezondheid. In het kader van zelfredzaamheid: “Inspireer actie en Onderneem actie”, “Wij kunnen het samen”, jij kunt het ook zelf”.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo