Bonaire

Status Dia di Rincon

Tijdens de Eilandsraadsvergadering van 16 januari 2018 zijn er vragen gesteld over Dia di Rincon. Sinds 2014 is er een discussie gaande over het al dan niet aanwijzen van Dia di Rincon als officiële feestdag op Bonaire. Dit onderwerp is onderdeel van de “Sociale dialoog Bonaire”, waarin vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het Openbaar Lichaam Bonaire participeren.

Nog geen standpunt Bestuurscollege

De ministeries van SZW en BZK hebben sinds 2014 contact met het Bestuurscollege van Bonaire over de status van Dia di Rincon. De laatste brief is van het ministerie van SZW aan het Bestuurscollege van oktober 2017. Hierin wijst de Staatssecretaris van SZW erop dat er over de positie van de Dia di Rincon nog steeds onduidelijkheid bestaat. Met betrekking tot het aanwijzen als officiële feestdag geeft zij aan dat “de sleutel hiertoe primair bij het bestuurscollege ligt”.

Oplossingsmogelijkheden

Het Bestuurscollege heeft in gesprekken aangegeven dat zij een bestaande officiële feestdag wil inruilen ten behoeve van Dia di Rincon. De dag die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen is  ‘carnavalsmaandag’. Een beslissing van het bestuurscollege daarover zou duidelijkheid scheppen.

Een meer vergaande optie is het aanwijzen van een extra feestdag bij algemene maatregel van bestuur. Dat is een zwaardere procedure met een langere doorlooptijd, die alleen kan worden gevolgd als aan de eis van een breed draagvlak – ook onder werkgevers en werknemers – wordt voldaan.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo