BES Eilanden

Saba uit zorgen in brief aan Staatssecretaris Knops

Ondanks de doorgaans zeer goede relatie met Nederland, leven er bij Saba toch ook de nodige zorgen. Foto: BES-Reporter

Ondanks de doorgaans zeer goede relatie met Nederland, leven er bij Saba toch ook de nodige zorgen. Foto: BES-Reporter

Door Harald Linkels

The Bottom, Saba- Hoewel de relatie tussen Den Haag en The Bottom doorgaans als voorbeeld wordt gesteld aan de andere twee BES-eilanden en beide partijen elkaar regelmatig loven en prijzen, leven er in de kleinste Caribische gemeente toch ook zo de nodige zorgen.

Dat blijkt uit een brief die het bestuurscollege van Saba afgelopen week stuurde aan de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Raymond Knops. Na eerst de nieuwe bewindsman te hebben gefeliciteerd met zijn benoeming en de wens te hebben uitgesproken positief met elkaar samen te werken, somt het bestuurscollege de zaken op die naar hun mening in de komende kabinetsperiode beter kunnen.

“Sinds 10-10-2010 heeft Saba bewezen een stabiele, verantwoordelijke, betrokken en transparante partner te zijn. Onze regering heeft hard gewerkt om een goede werkrelatie tot stand te brengen met de ministeries in Nederland en met het College Financieel Toezicht”, aldus de brief van het bestuurscollege.

De brief gaat verder met te stellen dat de realiteit is dat complimenten en goede werkrelaties niet de problemen oplossen en ook de rekeningen niet betalen. “Vaak hebben we het gevoel dat, omdat we zo goed blijven presteren, de problemen van Saba over het hoofd worden gezien en overschaduwd worden door de grotere problemen of het gebrek aan prestaties op de andere eilanden”, aldus de brief die is ondertekend door gezaghebber Johnson en eilandssecretaris Tim Muller.

De brief van het Sabaans college geeft vervolgens een opsomming die naar haar mening duidelijk beter moeten. Het bestuurscollege stelt dat niet in twijfel wordt getrokken dat er veel geld wordt besteed aan de eilanden, maar dat er af en toe wel twijfels bestaan over de wijze waarop en waaraan dat geld wordt besteed.

Het bestuurscollege zegt ook te betreuren dat er met de conclusies van het rapport van de commissie Spies, die aangaf op welke terreinen ook 5 jaar na 10/10/10 onvoldoende vooruitgang was geboekt, nog steeds weinig is gedaan.

“Het is teleurstellend om te zien dat tot nu toe geen substantiële besluitvorming heeft plaatsgevonden over zaken als armoede, de vrije uitkering of de taakverdeling. Andere uitdagingen, waaronder de hoge kosten van zakendoen, de algehele hoge kosten van levensonderhoud, bureaucratische IND- en werkvergunningsprocedures, en de manier waarop de prioriteiten worden gesteld en geld wordt uitgegeven, hebben allemaal uw dringende aandacht nodig”, aldus de brief van het Sabaanse bestuurscollege.

De opmerkingen van Saba zijn niet nieuw in die zin dat ook van de kant van het lokale bestuur op Bonaire soortgelijke geluiden te horen zijn geweest.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo