Bonaire

Beachtennis Bonaire werkt samen met JICN


Zondag 15 oktober heeft de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) in samenwerking met Beachtennis Bonaire voor de vierde keer het gesloten kampioenschap Beachtennis gehouden binnen de muren van de inrichting.

Sinds een jaar is er een samenwerking tussen de JICN en Beachtennis Bonaire. Ieder kwartaal wordt er een toernooi georganiseerd tussen zes deelnemers in koppels van drie. De belangrijkste reden om deze kwartaal toernooien te organiseren is het verlagen van de drempel voor zowel gedetineerden als mensen buiten de inrichting.


Door de buitenwereld naar binnen te halen ontstaat er contact en wederzijdse betrokkenheid. Andersom geldt hetzelfde, door de buitenwereld kennis te laten maken met gedetineerden wordt het makkelijker om op elkaar af te stappen. Dat is na de detentietijd belangrijk omdat terugkeren in de maatschappij niet altijd eenvoudig is voor ex-gedetineerden. Dit soort samenwerkingsverbanden zorgen voor een betere aansluiting in en met de maatschappij.


Deze doelstelling past binnen het beleid van JICN. De JICN maakt zich sterk om de gedetineerden zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. In de nieuwe inrichting zal er gestart worden met het Ban pa Kambio programma. Gedetineerden kunnen dan een MBO1 diploma behalen (horeca, groen of bouw) zodat zij een grotere kans maken op de arbeidsmarkt.

Dit initiatief laat een positieve samenwerking zien tussen de JICN en Beachtennis Bonaire en kan gezien worden als een mooie opstap richting het bedrijfsleven zodat ook zij gestimuleerd worden om ex-gedetineerden een kans te geven in de maatschappij na detentietijd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo