Bonaire

Impasse Karel’s Pier doorbroken

Kralendijk – Het bestuurscollege heeft de ontwerpvergunning voor de uitbreiding van de pier van Karel’s Beach Bar ter inzage gelegd. Als gevolg van gesprekken tussen de overheid, de eigenaar van de pier en betrokken partijen op het eiland is het oorspronkelijke ontwerp van de pier flink aangepast. Hierdoor voldoet het nieuwe ontwerp aan het beleid en de wettelijke regels van het openbaar lichaam Bonaire.

De terinzagelegging betreft de ontwerpvergunning op basis van de natuurwetgeving ter bescherming van het onderwaterpark. Dit betekent dat belanghebbenden de gelegenheid hebben om gedurende vier weken schriftelijk te reageren op de ontwerpvergunning. Het bestuurscollege kan naar aanleiding van de reacties de vergunning nog aanpassen.

Rocargo

Over de uitbreiding van Karel’s pier is de afgelopen jaren nogal wat te doen geweest. Er zijn veel juridische procedures gevoerd tussen natuurorganisaties en het openbaar lichaam Bonaire. Om verdere juridische touwtrekkerij te voorkomen, heeft de overheid het initiatief genomen om in gesprekken met de betrokken partijen naar oplossingen te zoeken. Dat heeft er toe geleid dat gebouwen die op de pier waren gepland niet zullen worden gerealiseerd. Ook een zwaar betonnen landhoofd dat in zee zou moeten komen, is geschrapt. De pier zal worden gebouwd op de pijlers die nu al in zee staan. Hierop komt een stalen draagconstructie met een houten dek, in overeenstemming met het beleid dat de overheid al jaren voert ten aanzien van pieren. De huidige natuurwetgeving laat het bouwen van soortgelijke pieren elders in het onderwaterpark niet toe, waardoor herhaling is uitgesloten.   

De ontwerpvergunning kan worden ingezien bij de directie Ruimte en Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo