Bonaire

Het OLB onderzoekt de lange termijn effecten van olievervuiling

Kralendijk – Eind mei 2017 was het bericht binnengekomen bij de havenkantoor dat er teerballen aanspoelden aan de zuidelijke kust van Bonaire. Onmiddellijk hebben het OLB, Stinapa en Selibon actie genomen om de stranden schoon te maken. Het doel was om de schade zoveel mogelijk te beperken. Men heeft alle acties ondernomen die op dat moment mogelijk waren. Nu het incident voor het grootste gedeelte achter de rug is, onderzoekt men de schade die de olievervuiling op lange termijn kan brengen.

De monsters zijn nu gestuurd naar The Regional Marine Pollution Emergency, Information and Training Centre (REMPEITC) voor verdere onderzoek. De verdeling van de monsters is als volgt:  1 monster gaat naar Nederland, 2 gaan naar Trinidad and Tobago en 1 gaat naar Venezuela.  De monsters worden voor twee redenen geanalyseerd aan de ene kant om de oorsprong te bepalen en aan de andere kant om toxiciteit te weten te komen. Dit laatste onderzoek wordt in Nederland verricht. Rijkswaterstaat gaat de wettelijke traject van de olie ramp vervolgen en zal te zijner tijd ook de uitslag van de onderzoek delen.

De afdeling Publieke gezondheid heeft de nodige informatie opgevraagd. Het lange termijn effect op de gezondheid van de olievervuiling / teerballen op Bonaire zal naar verwachting beperkt zijn. Zoals eerder gezegd waren er drie mogelijkheden om met de teerballen in aanraking te komen, via inademing, huidcontact of via de mond.

Inademing

in het geval van de teerballen op Bonaire was er geen sprake van inademing, omdat het droge materie was die al is uitgedampt. Dan zijn er ook geen lange termijn gevolgen.

Huidcontact

Bij kortdurend huidcontact met de teer die daarna snel op de juiste manier is verwijderd is er geen lange termijn effect te verwachten. Mocht er sprake zijn van een ernstige allergische reactie, of van een huidbeschadiging door onjuiste toepassing van schoonmaakmiddelen, dan is het wel mogelijk dat in een enkel geval de huid beschadigd blijft of er littekenweefsel achterblijft.

Via de mond

Het eten van licht vervuilde vis kan op de lange duur kankerverwekkend zijn. Het draagt dan bij aan alle andere omgevingsfactoren die kankerverwekkend zijn. Er is geen specifieke informatie bekend over kankergevallen na contact met teerballen of eten van met olie vervuilde vis.

De lange termijn gezondheidseffecten zijn dus naar verwachting zeer beperkt.

 

Deel dit artikel