Geen categorie

18 Mei Internationale Museumdag

Kralendijk – Donderdag 18 mei 2017 wordt de ‘Internationale Museumdag’ gevierd. Elk jaar wordt door de ‘International Council of Museums’ (ICOM) en UNESCO een thema voor deze dag aangedragen, dat moet dienen als stimulans en promotie voor de activiteiten die in de musea over de hele wereld plaatsvinden.

Voor 2017 hebben de ICOM en UNESCO het thema ‘UNSPEAKABLE’ voorgesteld. Met dit thema als speerpunt moeten de musea proberen onze samenlevingen bewuster en waakzamer maken m.b.t. hun cultuur en natuur. Onze samenlevingen moeten zich inspannen om meer coöperatief te worden en om onze natuurlijke bronnen bewust en op maat te gebruiken. Onze samenlevingen moeten zich er dus meer zorgen over maken dat zij niet doorgaan met het vernielen van de natuur, maar leven volgens de regels en normen die binnen de grenzen van onze moeder natuur blijven en haar ondersteunen.

Resumerend kan gezegd worden dat musea een belangrijke rol spelen binnen onze samenlevingen, zowel op sociaal, educatief als economisch terrein.

Middels dit artikel wil het SKAL-Museum Bonaire haar bijdrage leveren om de Bonairiaanse gemeenschap bewuster, waakzamer en zorgzamer te maken m.b.t. onze cultuur en activiteiten van een museum.

Het SKAL-Museum Bonaire rekent op eenieders morele steun, samenwerking, begrip en waardering.

Laten wij onze krachten en inspanningen bundelen om van onze gemeenschap een duurzame samenleving te maken die haar cultuur en museum met hart en ziel draagt.     

Deel dit artikel