Geen categorie

Hoogste punt herbouw gymzalen Scholengemeenschap Bonaire


Recent werd het hoogste punt bereikt van de herbouw van de gymzalen van Scholengemeenschap Bonaire (SGB) aan de Kaya Frater Odulfinus.

Mevrouw den Heyer (gedeputeerde van Onderwijs), de heer Oleana (diensthoofd OCW) en de heer van Efferink (directeur van de SGB) hebben gezamenlijk de vlag geplaatst op de nok van de nieuwe gymzaal.

Door de slechte staat van de constructie was herbouw van de sportruimten noodzakelijk. De twee zalen zijn tot op vloerniveau gesloopt en opnieuw opgebouwd. De kleedruimtes worden volledig vernieuwd. De nieuwe zalen worden op een natuurlijke wijze geventileerd. Dat wil zeggen dat er geen airco wordt toegepast maar dat het gebouw zo is ontworpen dat de wind de warmte kan afvoeren. Voor een betere akoestiek zijn geluidsabsorberende materialen in de zalen verwerkt.

De vernieuwde sportruimtes worden naar verwachting medio november 2017 opgeleverd. De upgrading van het buitensportveld wordt door de school zelf opgepakt. Hiervoor zijn ze op zoek naar sponsoren.

Dit project voor de SGB  is onderdeel van het onderwijshuisvestingsplan voor Bonaire, dat door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gezamenlijk wordt gefinancierd. Rijksvastgoedbedrijf coördineert namens het OLB en OCW de uitvoering van de verschillende projecten die onderdeel vormen van dit plan.

Voor de herbouw van de SGB gymzalen wordt samengewerkt met aannemersbedrijf Bonned Haafkes VOF en het ontwerp is van Streefkerk Architects & Consultants in samenwerking met DMV Architecten.

Fotobijschrift:

De heer van Efferink (directeur SGB), Mevrouw den Heyer (gedeputeerde van Onderwijs) en de heer Oleana (diensthoofd OCW) voorafgaand aan plaatsing van de vlag op de nok. 

Deel dit artikel