Opinie

Analyse: Communicatie is ook een vak

De Bonaire Business & Employers Association (BEE) leverde afgelopen week ongezouten kritiek op alle betrokkenen bij het luchtvaartdossier op Bonaire. De BBE verweet onder andere zowel de overheid op Bonaire als de Rijksoverheid, niet te communiceren. Ook verweet BBE diverse instanties, die door de vereniging werden aangeschreven, in het geheel niet te reageren op brieven van de ondernemers- en werkgeversvereniging als het gaat over de luchtvaartproblematiek.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), waaronder ook de Inspectie Luchtvaart van Nederland valt, reageerde via woordvoerder Lucia Beck bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), flauwtjes op de kritiek van de BBE. “Er is overleg van een I&M vertegenwoordiger samen met vertegenwoordigers van de airliftgroep op Bonaire onder leiding van de gezaghebber en airlift initiatieven uit het Antilliaanse bedrijfsleven” schrijft Beck namens I&M. En verder; “Los hiervan is I&M bereid alle vragen van particuliere luchtvaartinitiatieven te beantwoorden om additionele capaciteit mogelijk te maken”. “Ziezo”, denkt I&M te hebben gedacht, “dat stukje communicatie is weer verzorgd”.

De lauwe reactie van I&M, maar ook het uitblijven van enige inhoudelijk reactie van gedeputeerde Joselito Statia, die zich vanuit het Bestuurscollege met het luchtvaartdossier bezighoudt, lijkt er op te wijzen dat in het geheel niet wordt gevat hoe belangrijk het is dat de bevolking ook ‘proactief’ geïnformeerd te worden over de gang van zaken en de voortgang. Dit terwijl het gaat om een dossier dat voor een eiland als Bonaire van zúlk evident belang is, dat het niet aangaat om er maar geheel het zwijgen toe te doen.

Stelt u zich eens voor dat in Nederland opeens de NS niet meer zou rijden, of er sprake van zou zijn dat het spoorbedrijf of de luchtvaartmaatschappij KLM om zouden vallen. En dat de minister van I&M zich in het geheel niet geroepen zou voelen om ook aan de bevolking te vertellen wat er gaande is en wat de overheid doet om ervoor te zorgen dat vitale middelen van transport voor de burgers behouden blijven. Maar dat is exact hetzelfde als wat op Bonaire dreigt te gebeuren. De levensader met het buitenland, InselAir, dreigt om te vallen, zonder dat er -voor de bevolking zichtbaar- aan alternatieven wordt gewerkt.

Gedeputeerde Statia komt, zelfs bij nadrukkelijke navraag, niet verder dan het spreekwoordelijke “mañana, mañana”. Maar ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laat -zelfs na stevige kritiek van de BBE- niet méér weten dan dat er “een” medewerker van I&M in overleg is met partijen èn, let op: dat zij zelfs de onwaarschijnlijke goedheid heeft om ‘vragen van particuliere luchtvaartinitiatieven te willen beantwoorden’. De burgers van de BES-eilanden boffen toch maar weer met zoveel voortvarendheid en bereidwilligheid van het Rijk!

Is daarmee de kous af?? Nee!

De bevolking heeft het recht om te weten waar de overheid mee bezig is, met welke partijen wordt gesproken, wat voor noodscenario’s op de plank liggen als het toch echt mis mocht gaan met InselAir, wie precies bij het dossier betrokken zijn en wat voor voortgang er wordt gemaakt met de problematiek. Van een goed functionerende overheid, zowel op eilandsniveau als op Rijksniveau, mag worden verwacht zij de burgers uit eigener beweging op de hoogte houdt van belangrijke ontwikkelingen die de mobiliteit van de burgers, en het vermogen van ondernemers zaken te kunnen doen, direct aantasten.

Dat betekent onder andere: persconferenties beleggen, naar radio en TV gaan, interviews geven, persberichten uitsturen, brieven en vragen van relevante organisaties beantwoorden en, zeker als daar nadrukkelijk naar wordt gevraagd, concrete en feitelijke informatie verschaffen.

De bevolking is, na het begin van de dreigende ‘deconfiture’ van InselAir, nog geen haar wijzer als bij het begin van het drama, waar dagelijks vele burgers en ondernemers de wrange vruchten van plukken. Als er iets duidelijk is uit het gestuntel met het luchtvaartdossier is het wel dit: communicatie is ook een vak.

Het kan en moet, als het gaat om dit cruciale dossier, velen malen beter!

Deel dit artikel