Geen categorie

Vruchtvol bezoek nationale ombudsman aan OLB

Kralendijk – De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen was afgelopen maandag 13 maart en dinsdag 14 maart op bezoek  bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Mevrouw Willemijn van Helden, teamleider Werk en Inkomen bij de Nationale Ombudsman, was hierbij ook aanwezig.

Het doel van het bezoek was verdere vormgeving aan de huidige samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en de Nationale Ombudsman. Tijdens deze bezoeken hebben er vruchtvolle gesprekken plaatsgevonden met onder andere de personen die met klachtenafhandeling zijn betrokken. In deze gesprekken kwam onder andere het belang van de afhandeling van klachten aan de orde.

Naar aanleiding van twee door de Nationale ombudsman uitgebrachte rapporten zijn er gesprekken gevoerd met het Openbaar Lichaam Bonaire en de partijen die betrokken waren bij de kwesties waarover is gerapporteerd. In deze gesprekken is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen in de rapporten hebben geleid tot een oplossing van de klachten. Er is ook gekeken of er andere wegen zijn om in onderling overleg tot een mooie oplossing te komen.

Eind maart en begin april komen de onderzoekers van de Nationale ombudsman naar Bonaire om hun spreekuren te houden.

Deel dit artikel