Natuur

Natuurherstel weg naar Lac Cai

Kralendijk – 1 maart 2017. Het openbaar lichaam Bonaire heeft de bestaande ‘labado’ op de weg naar Cai vernieuwd en voorzien van sedimentvangers. Deze activiteit maakt deel uit van een groter project om de natuur in Lac te herstellen. Het project wordt betaald met de zogenoemde natuurgelden van het rijk

De nieuwe labado ligt op de plek waar al een labado aanwezig was ter hoogte van Awa lodo di Bakuna. De zandweg naar Cai ligt wat hoger dan het omliggende landschap, waardoor regenwater niet kan afstromen naar Lac. “Een labado is een verlaging van de weg, uitgevoerd in beton, waar het regenwater uit de omgeving naar toe stroomt en vervolgens kan uitwateren in het Lac”, zegt Pedro de Jongh die namens het openbaar lichaam het werk aan de labado begeleidt. “Met het regenwater worden ook gronddeeltjes (sediment) meegesleurd. Dit modderwater verliest in Lac zijn vaart, waardoor de gronddeeltjes kunnen bezinken. Uit grondboringen is gebleken dat aan de oevers van het Lac deze modderlaag inmiddels decimeters dik is.”

De Jongh: “Naast de verlaagde betonplaat in de weg zijn nu stenen geplaatst en is een betonnen bak aangelegd. De stenen vertragen de vaart van het afstromende modderwater en in de betonnen bak kunnen de gronddeeltjes bezinken. De sedimentvangers, zoals deze betonnen bakken worden genoemd, moeten van tijd tot tijd worden leeggeschept.”

De slechte afwatering en de sedimentatie hebben een negatieve invloed op de diepte van het water, het zoutgehalte en de waterkwaliteit. Dit is een van de redenen waardoor de mangroven afsterven. Dat is in die omgeving goed zichtbaar. Loslopende ezels en geiten in de omgeving versterken dit effect. Planten worden opgegeten waardoor ze met hun wortels de grond niet meer kunnen vasthouden. Dat veroorzaakt erosie; slijtage van de bodem. Wind en regen hebben vrij spel en de vruchtbare toplaag van de bodem verdwijnt. De erosie en de sedimentatie tast niet alleen de mangroven aan, maar heeft nadelen voor alle planten en dieren in het Lac. Het project heeft tot doel om de natuur zo veel mogelijk te herstellen.

Meer info: https://www.facebook.com/Nos-ta-biba-di-naturalesa-539435279585019/

Rocargo

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo