Welzijn & Zorg

14 november Wereld Diabetes Dag

diabetes-foto

Kralendijk – Net zoals elk jaar wordt wereldwijd op 14 november wederom Wereld Diabetes Dag gevierd.

Rocargo

Wereld Diabetes Dag is de belangrijkste wereldwijde bewustwording campagne voor diabetes. Het doel van Wereld Diabetes Dag is aandacht en begrip te vragen voor diabetes, een chronische ziekte die wereldwijd steeds vaker voorkomt, niet alleen onder volwassenen maar ook onder kinderen, zo ook op Bonaire. Op Bonaire zijn overgewicht en obesitas de voornaamste oorzaken van diabetes.

Het thema voor dit jaar is “Eyes on Diabetes”.

De basis van de campagne met bijbehorende activiteiten richt zich op 2 aandachtspunten:

  • Het screenen op aanwezigheid van diabetes type 2 is belangrijk zodat dit in een vroeg stadium kan worden behandeld om de risico’s op complicaties te voorkomen
  • Screening op complicaties van diabetes als zodanig is een essentieel onderdeel voor het beheer van type 1 en type 2 diabetes

De “International Diabetes Foundation” schat dat 193 miljoen mensen of de helft van de volwassen populatie over de hele wereld diabetes hebben zonder dat ze dit weten.

Het gaat in de meeste gevallen om diabetes type 2.

Vroegtijdig diagnosticeren is van belang waarbij men kan starten met behandeling om de kans op complicaties te verminderen.

Complicaties van diabetes hebben een negatief effect op de gezondheid en kosten de gezondheidszorg veel geld.

Een persoon die diabetes type 2 heeft zonder dit te weten kan voor een paar jaren leven zonder duidelijke symptomen, waarbij de hoge bloedsuikers stilletjes schade aanrichten aan de lichaamsorganen. Daarom is het screenen zo belangrijk voor een vroegtijdige ontdekking hiervan met aangepaste behandeling.

De organisatoren van de Wereld Diabetesdag willen de aandacht leggen op de beschikbare, haalbare kostenbesparende methodes voor de vroegtijdige opsporing van diabetes en van mensen die veel risico’s hebben voor het krijgen van diabetes.

Diabetes is de grootste oorzaak van complicaties zoals; hart en vaatziektes, blindheid, nierfalen en onderbeen amputaties.

Deze complicaties kunnen worden voorkomen of vertraagd door het bereiken en handhaven van normale waarden van de bloedsuiker, cholesterolgehalte en bloeddruk.

Preventie door een gezonde leefstijl is daarom erg belangrijk.

Gezonde voeding gecombineerd met bewegen kan het ontstaan van diabetes type 2 voor 70% helpen voorkomen. Het vormt ook een belangrijk onderdeel van een effectieve aanpak van alle vormen van diabetes om complicaties te voorkomen.

De afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft als speerpunt het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de hele bevolking met speciale aandacht voor de jongeren op Bonaire. Met het programma JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) wordt een gezonde leefstijl en een gezond gewicht onder de jongeren bevorderd. Een gezonde leefstijl en een gezond gewicht verkleinen de kans op overgewicht en obesitas. Overgewicht en obesitas zijn oorzaken voor het ontwikkelen van diabetes type II.

Het Openbaar Lichaam Bonaire wil alle mensen met diabetes binnen onze gemeenschap het beste toewensen en stimuleren om te komen tot en het handhaven van een gezond eetpatroon en leefstijl.

Ons advies ter preventie:  Eet gezond en beweeg Test je bloedsuiker zeker één keer per jaar

Ons advies voor mensen die al weten dat ze diabetes hebben: volg het individuele behandelingsplan volgens instructies van internist/specialist/arts en diëtist, diabetesverpleegkundige en andere relevante professionelen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo