Natuur

Groot onderhoud natuur Bonaire

Groot onderhoud natuur Bonaire

Het openbaar lichaam Bonaire en verschillende lokale organisaties werken samen aan projecten om achterstallig onderhoud aan de natuur in te halen. Het gaat daarbij om het behoud van de koraalriffen, het duurzaam gebruik van de natuur en om projecten die het samengaan van natuur, landbouw en toerisme versterken. De projecten worden gefinancierd met de ‘natuurgelden’ van het rijk.

Samenwerking

Het is voor het eerst dat de lokale overheid en lokale organisaties op zo’n grote schaal voor een periode van enkele jaren met elkaar samenwerken aan natuurprojecten. Alle betrokken partijen zijn erg enthousiast over de gezamenlijke aanpak. Temeer omdat de resultaten van de inspanningen direct zichtbaar zijn en als erg positief worden ervaren.

De voortgang van de projecten is voor iedereen te volgen via Facebook. Het openbaar lichaam Bonaire heeft samen met de betrokken organisaties onder de naam ‘Nos ta biba di naturalesa’ (wij leven van de natuur) een Facebookpagina aangemaakt. Ook de projecten op het gebied van afval en afvalwater in samenwerking met Selibon en het WEB komen hier aan bod. Momenteel wordt gewerkt aan een website die toelichting geeft op de inhoud en de achtergronden van de projecten voor de leefomgeving en de natuur. Deze website zal waarschijnlijk eind dit jaar worden opengesteld.

Projecten

Een project dat al wat langer loopt, is het Plattelands Ontwikkeling Plan (POP). Het doel is om de verloederde kunukugebieden nieuw leven in te blazen. Dit project richt zich daarnaast op duurzame landbouw en duurzame geitenhouderij. Het hergebruik van gezuiverd afvalwater voor het telen van gewassen zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Dit project wordt uitgevoerd door BAAB en stichting Wayaká.

Deze organisaties voeren ook een project uit om erosie tegen te gaan en wateroverlast in wijken te verminderen terwijl tegelijkertijd de natuurwaarden worden vergroot. In dit project knappen de organisaties waterputten, dammen en rooien op. Ze richten een aantal diabaas afgravingen in als voedsel- en nestgebied voor vogels. En ze graven enkele saliñas gedeeltelijk uit om hun natuurwaarden als watergebied te verbeteren.

Een ander project richt zich op het herstel van de natuur en het verbeteren van de toegankelijkheid van het Lac gebied en het zuidelijk kustgebied. Daarbij zijn STINAPA, Sea Turtle Conservation Bonaire en Wild Conscience betrokken.

De stichting Echo is begonnen met het uitvoeren van herbebossingprojecten waarbij 20.000 nieuwe bomen worden aangeplant. Echo probeert ook het aantal wilde varkens terug te dringen om landbouw en herbebossing meer kans te geven.

Rocargo

In de zee worden koralen gekweekt en uitgeplant op het ondiepe rif door Coral Restoration Foundation Bonaire.

Tot slot heeft Wolfs Company samen met STINAPA een project in uitvoering dat zich richt op het nomineren van het Bonaire National Marine Park voor de Wereld Erfgoedlijst.

Een aantal andere projecten zijn nog in voorbereiding. Deze projecten gaan over het voortzetten en uitbreiden van duurzame geitenhouderij, het beschermen van grotten en het aanplanten van inheemse bomen in Kralendijk. De financiering van de projecten is afkomstig van een eenmalige bijzondere bijdrage van de rijksoverheid voor de natuur in Caribisch Nederland. Voor Bonaire gaat het om een bedrag van vijf miljoen dollar over een periode van drie jaar.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo