Onderwijs

Persbericht van het SGB

Het bestuur betreurt dat door haar maatregel van ontheffing van werkzaamheden de indruk kan zijn gewekt dat er een integriteitsprobleem zou zijn jegens Mv. Emerencia. Dat is niet het geval. Er is geen aanwijzing in deze richting. Zij heeft samen met het docententeam een verbeterplan ontwikkeld en de uitvoering van het Plan is van start gegaan en is gericht op een excellente SGB. Het 2-jarig dienstverband van Emerencia bij de SGB loopt ten einde en wordt op reguliere wijze afgesloten. Tussen Emerencia en het bestuur zijn hierover concrete afspraken gemaakt.

Deel dit artikel