Verkeer

Informatie aanpassing aanslag motorrijtuigenbelasting

Openbaar lichaam logo

AANPASSING VAN DE AANSLAG VAN MOTORRIJTUIGENBELASTING 2016 OP BASIS VAN BEZWAARSCHRIFTEN   

Kralendijk -In januari van dit jaar zijn de aangiften voor de nummerplaten voor het jaar 2016 op Bonaire voor het eerst verzonden  nadat de wet in 2010 door de Eilandsraad is  goedgekeurd (Motorrijtuigenbelastingverordening 2011). Alle eigenaren van nummerplaten platen die bekend zijn bij de Afdeling Financiën, hebben een aanslag gekregen voor ieder motorrijtuig dat op hun naam staat. In het verbeteringstraject van de registratie van eigenaren van nummerplaten, is er in september 2015 een brief naar alle eigenaren van nummerplaten verzonden. In de brief werd gevraagd om de informatie die erin vermeld was,  te controleren en de Afdeling Financiën te informeren over mogelijke fouten of een gebrek aan informatie die op het formulier vermeld stonden. Een belangrijke informatie die op het formulier was opgenomen, was het soort motor van het voertuig. Niet alle eigenaren van nummerplaten hebben op dit verzoek gereageerd. Op het moment dat de definitieve aanslagen werden geheven, zijn alle motorrijtuigen waarvan het soort motor onbekend was, aangeslagen als een voertuig met een dieselmotor. Ook werd er geconstateerd dat bepaalde wijzigingen niet verwerkt waren op grond van ingediende bezwaren die na de brief van september 2015 zijn ingediend. De Afdeling Financiën biedt haar excuses hiervoor.

In de laatste week van januari 2016 heeft de Afdeling Financiën bezwaarschriften ontvangen van eigenaren van nummerplaten op grond van vanwege verschillende details die nog aangepast moesten worden. Zoals de wijziging van de naam van de eigenaar, een auto die verkocht is, en andere redenen. De bezwaarschriften hadden ook te maken met auto’s met een aanslag voor een dieselmotor terwijl volgens een verklaring van de eigenaar het voertuig een benzinemotor heeft. De Afdeling Financiën is nu bezig om de bezwaarschriften te behandelen die verband houden met het type motor(diesel/benzine) . De eerste groep van eigenaren van deze voertuigen zullen in de loop van deze week een aangepaste aanslag ontvangen met een verklarende brief. Dit proces loopt nog in de maand februari en heeft op dit moment prioriteit.

Tot het jaar 2014 vermeldden sommige verzekeringsmaatschappijen het type motor op de verzekeringspolis. Dit is niet meer het geval waardoor het moeilijk is om het soort motor vast te stellen en het type motor van een voertuig te controleren. Er is geen onafhankelijke instantie die deze informatie  kan geven. De regering van Bonaire zal de Douane benaderen om vast te stellen of deze informatie in de toekomst beschikbaar kan zijn.  Er zullen ook verzekeringsmaatschappijen worden benaderd om de mogelijkheden te evalueren.  De eigenaar van een motorrijtuig heeft de plicht om de Afdeling Financiën te informeren over het type motor dat hij of zij  heeft. In het geval er geconstateerd wordt dat het type niet overeenkomt met de door de eigenaar verstrekte informatie aan de Afdeling Financiën, wordt een boete opgelegd van maximaal 2.800 dollar voor deze overtreding (artikel 18 van de Motorrijtuigenbelastingverordening 2011) en zal het verschil in tarief in rekening worden gebracht voor de jaren dat het voertuig geregistreerd stond met de nummerplaat.

Wat de betaling van de belasting betreft moet de eigenaar hieraan voldoen conform de bepalingen in de wet. Dus als u een aanslag heeft ontvangen voor een dieselmotor terwijl u een benzinemotor heeft, en u  een bezwaarschrift heeft ingediend, hoeft u alleen het bedrag te betalen dat overeenkomt met de belasting voor een motorrijtuig met een benzinemotor. Dus ofwel 95 US$  (voor een half jaar) of 189,95 US$  (voor een heel jaar), dit moet voor 15 februari betaald zijn. Als er na 15 februari 2016 wordt betaald moet het hele bedrag voor een jaar worden betaald, dus 189,95 US$.

De formulieren voor het bezwaarschrift zullen spoedig op de website van de Regering van Bonaire en Unkobon worden geplaatst om het proces om in beroep te gaan te vergemakkelijken. Bij het bezwaarschrift moet een kopie van de verzekering en van een identificatie worden bijgesloten.

Deel dit artikel