Geen categorie

Ondersteuning Eerste en Tweede kamer ter verbetering van levensstandaard op Bonaire

Clark Abraham

Kralendijk – Leden van de Eerste- en Tweede kamer hebben verklaard om Bonaire te zullen ondersteunen in het doel de levensstandaard te verbeteren en dat zij actie zullen nemen met betrekking tot uitslag van het Evaluatie Rapport van de commissie Spies. Dit is laten blijken in een recente overleg met Gedeputeerde Clark Abraham, waarin gesproken werd over het rapport. Gedeputeerde Abraham verklaarde “ Het was een open en productief overleg. We hebben geconstateerd dat er op een aantal zaken vooruitgang is sinds 10-1010 maar ook dat er nog heel veel moet worden verbeterd. De levensstandaard op de eilanden is fors gedaald. En wij zien onze beleidsruimte de afgelopen jaren flink ingeperkt. We hebben met de parlementsleden bekeken hoe we daar verandering in kunnen brengen. We hebben steun gevraagd voor armoede bestrijding en economische ontwikkeling. Ik heb de indruk dat er wel draagvlak is om de eilanden meer ruimte te geven voor meer eigen beleid. Daarvoor moeten we dan wel werken aan onze governance en onze financiën en bestuur nog verder professionaliseren en moderniseren.  Daarover werden kritische vragen gesteld. Ik heb de parlementariërs geïnformeerd over ons programma ”ontwikkeling bestuurkracht” waarin wij samenwerken met het ministeries van BZK.

Ook heb ik de uitslag van het referendum aan hen toegelicht en de teleurstelling die daaruit spreekt over de invulling van de directe band met Nederland.

Verder is er goed gesproken over de relatie met Den Haag en de rol van de RV. Saba is voor het opheffen van het instituut RV. Zover wil ik nu niet gaan maar er moet wel een fundamentele verandering komen in de invulling van de directie band en de rol van de RV en zijn verhouding tot de eilanden. Misschien moet die rol wel juist versterkt worden maar dan met de nodige democratische verankering. We zullen de dialoog daarover met de collega’s en Den Haag de komende periode zeker voortzetten.

De kamerleden hebben hun steun toegezegd bij ons streven de levensomstandigheden op de eilanden te verbeteren en het vervolg op het Evaluatie rapport van de commissie Spies en ons te helpen waar dat kan.

Er was dit keer ruim de tijd om ook informeel en individueel met de verschillende kamerleden te praten. Dat vond iedereen zo nuttig en positief dat is voorgesteld dit overleg jaarlijks te houden vooraf aan de het Inter Parlementair Overleg Koninkrijk (IPKO). Volgend jaar zal Bonaire dan gastheer zijn. Deze week zal ik met de collega’s in het BC overleggen en ook met de ER en maatschappelijke organisaties over de reactie van Bonaire op het Evaluatie rapport van de commissie Spies. Vermoedelijk begin februari zullen we dan onze reactie aanbieden aan minister Plasterk ”.

Deel dit artikel