Economie

Saba 10 procent en Sint Eustatius 7 procent duurder dan Bonaire

In 2015 zijn de consumentenprijzen op Saba 10 procent hoger dan op Bonaire. Op Sint Eustatius is dit 7 procent. Bij de vorige prijsniveaumeting in 2010 waren inwoners van Saba 8 procent en die van Sint Eustatius 2 procent duurder uit dan die van Bonaire voor een gemiddeld pakket van consumentenproducten. Saba blijft het duurste eiland. Dit blijkt uit onderzoek van CBS naar de prijsniveaus op Caribisch Nederland.

Water duurste op Saba, gas duurste op Sint Eustatius

Het grootste prijsverschil tussen de eilanden zit in de bestedingscategorie ‘onderhoud en reparatie woning, water en energie’. Inwoners van Saba en Sint Eustatius betalen vooral voor water en gas meer dan inwoners van Bonaire. Water is het duurste op Saba en gas het duurste op Sint Eustatius.

Op Saba zijn voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken gemiddeld 9 procent duurder dan op Bonaire. Op Sint Eustatius is communicatie 17 procent duurder dan op Bonaire. Dit komt vooral doordat internetaansluitingen op Sint Eustatius duurder zijn. Verder valt op dat alcoholhoudende dranken en tabak relatief goedkoop zijn op Sint Eustatius en Saba. In tegenstelling tot Bonaire heffen deze eilanden geen accijns op alcoholhoudende dranken en tabak.

Voor de uitvoering van de prijsniveaumeting is voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een vergelijkbaar consumptiepakket vastgesteld met representatieve producten verdeeld over verschillende goederengroepen. De producten zijn nauw omschreven zodat gelijkwaardige producten met elkaar worden vergeleken. Over de periode mei tot en met september 2015 zijn de prijzen van deze producten op de drie eilanden vastgesteld. De woninghuren zijn uitgesloten van het onderzoek.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo