Welzijn & Zorg

Wereldvoedseldag 2015: “Sociale Bescherming & Landbouw”

Elk jaar wordt op 16 oktober wereldvoedseldag gevierd. Het doel van de wereldvoedseldag is het publieke bewustzijn ten aanzien van honger en de gevolgen hiervan te verhogen. Het thema voor 2015 is “Sociale Bescherming en Landbouw”.

“Sociale bescherming” omvat het beleid en gerelateerde programma’s en activiteiten die gericht zijn op vermindering van armoede waarbij het aspect van zelfredzaamheid wordt gestimuleerd bij de burger. Een effectieve strategie voor het stimuleren van de landbouwproductie en de lokale economische activiteit.

Met dit thema wordt de rol van de sociale bescherming onderstreept. Het gaat hier om de rol die het speelt bij het verminderen van chronische voedselonzekerheid en armoede door te zorgen voor directe toegang tot voedsel of de middelen om voedsel te kopen.

World Food Organisation (WFO) is bijzonder blij met de keuze van het thema.

De WFO wil de ontwikkeling van lokale landbouw en alle hieraan gerelateerde activiteiten stimuleren. De productie van eigen voedsel staat hierbij centraal.

Promotie en implementatie van het telen van groenten en fruit op Bonaire

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is in 2012 op wereldvoedseldag, in het kader van een gezonde leefstijl en armoedebestrijding, gestart  met een bewustwordingscampagne, sembra’we  pa kosechá mañan, om de bevolking  bewust te maken van het belang van het telen van eigen voedsel. Hierbij werd nadruk gelegd op het feit dat er op ons eiland vele (inheemse) groenten en fruit groeien en geteeld kunnen worden. Het uiteindelijke doel was om de bevolking te stimuleren om op kleine schaal te starten met het telen van eigen voedselcomponenten.

Het openbaar lichaam Bonaire heeft zich dit jaar tijdens de gezondheidsmaand en gezondheidsmarkt in september gericht op het thema “zelfredzaamheid om te komen tot een gezonde leefstijl”. Hierbij werd in het bijzonder aandacht besteed aan het telen van eigen voedsel. Thans zijn er binnen onze gemeenschap verschillende organisaties, zoals  Kriabon, Mi Mes Hofitu en particulieren die op diverse manieren bezig zijn met het telen van eigen voedsel.

De rol van een ieder die bezig is met het planten van voedsel is cruciaal. Door de productie van eigen voedsel spelen “boeren/telers” een belangrijke rol in het proces van hongerbestrijding. Het structuren en stimuleren van eigen voedselproductie verhoogt en verzekert de toegankelijkheid tot voedsel voor elke burger.

Het bestuurscollege beschouwt sociale bescherming en het stimuleren van de landbouwproductie als zeer belangrijk. In het kader hiervan is op 2 september 2015 het Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend door staatssecretaris Dijksma en gedeputeerde Silberie.

De MoU richt zich op de capaciteitsontwikkeling bij de LVV en het opzetten van een expertisecentrum, een proeftuin op gebied van land en tuinbouw en een demonstratiecentrum voor duurzame landbouwtechnieken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo