Natuur

Save our Sharks initiatief DCNA

Alle zes de eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk kunnen profiteren van het door de Nederlandse Postcode Loterij gefinancierde initiatief gericht op het redden en beschermen van haaien.

Het fonds zal 1,6 miljoen euro bijdragen aan de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), ter ondersteuning van de conservering van de haaienpopulatie op Saba, St. Eustatius, St. Maarten, Curaçao, Aruba en Bonaire. DCNA is een non-profit organisatie, opgericht ter bevordering van milieubescherming en duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen op de zes Nederlands Caribische eilanden.

Het ‘Save our Sharks’-initiatief is in het Caribisch gebied wellicht de eerste poging om te komen tot een gezamenlijke, regionale aanpak van het wereldwijde streven om haaien te redden en is een van de vijf grote lopende projecten in de wereld om haaien te redden.

Wereldwijd richten organisaties zich op het behoud van haaien, die behoren tot de meest bedreigde diersoorten van deze planeet. De wetenschap kent minstens 500 haaiensoorten, maar vele hiervan, die al bestaan sinds de tijd van de dinosaurussen, zien zich geplaatst voor bedreigingen door menselijk handelen en enkele soorten worden zelfs met uitsterven bedreigd.

Door de vraag naar haaienvinnen en andere haaienproducten worden een aantal haaiensoorten bedreigd met uitsterven. Als gevolg van visserij en de jacht op haaienvinnen worden per jaar meer dan 100 miljoen haaien gedood, twee keer de snelheid waarmee ze zich voortplanten. Haaien zijn bijzonder kwetsbaar voor overbevissing en herstellen hier langzaam van omdat ze laat volwassen worden en weinig jongen krijgen.

Tadzio Bervoets, vicevoorzitter van DCNA en voorzitter van de Save our Sharks-projectcommissie streeft ernaar dat alle zes de eilanden aan het einde van het driejarig project beschikken over een mate van bescherming van haaien. Kalli de Meyer, directeur van DCNA, benadrukte het belang van bescherming van deze bedreigde soort. “Mensen hebben gezonde oceanen nodig en gezonde oceanen hebben haaien nodig, de toproofdieren van de oceaan”, zei De Meyer.

Haaien worden hier op talloze manieren bedreigd door stroperij, de jacht op haaienvinnen, overbevissing en kustontwikkeling. De financiering van de Nederlandse Postcode Loterij van dit speciale project stelt DCNA in staat om zich te richten op onderzoek naar haaiensoorten, meer onderwijs over haaien, wetgeving gericht op bescherming van haaien op alle zes de eilanden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de bescherming voldoende wordt afgedwongen.

Organisaties voor natuurbehoud van de eilanden die deel uitmaken van de DCNA zullen met vissers, lokale gemeenschappen en wetenschappers samenwerken om de lokale haaienpopulaties te bestuderen. De opgedane kennis zal worden gedeeld met regionale beleidsmakers en andere belanghebbenden in een poging om shark sanctuaries te creëren in alle wateren rondom de Nederlands Caribische eilanden.

Natuurbeschermers zullen zich ook inspannen om verschillende manieren te creëren waarop de bewoners van de eilanden kunnen profiteren van de aanwezigheid van haaien in de Nederlands Caribische wateren, bijvoorbeeld als onderdeel van het duiktoerisme.

“Haaien worden wereldwijd bedreigd. Sommige soorten worden geconfronteerd met uitsterven, tenzij wij iets doen en nu handelen. Met de hulp van de Nederlandse Postcode Loterij en onze partners zullen we op onze eilanden een veilige haven creëren voor deze majestueuze, maar onbegrepen wezens, ze behoeden voor uitsterven en ook onszelf, als eilandbewoners, helpen”, concludeert Bervoets.

Rocargo

Bron: Amigoe

Deel dit artikel