Onderwijs

Openbaar lichaam Bonaire beëindigt zorgcontract met FESBO

Het openbaar lichaam Bonaire heeft de bestaande subsidierelatie met Fundashon Federashon Sentronan di Bario Bonaire (FESBO) beëindigd. Dit besluit is genomen in verband met bedragen, zoals gepubliceerd in de jaarverslagen, die niet kunnen worden verantwoord door de stichting. Twee bestuursleden hebben hier tevens een melding van gedaan bij de politie.

Deze maatregel houdt in dat onder andere het beheer van de gebouwen van buurtcentra terug zullen worden genomen. Ook zal er worden gekeken naar een oplossing voor de continuering van de het mandaat welke FESBO had gekregen om de werkzaamheden namens het OLB uit te voeren.

,,We spreken hier van een vervelende situatie, waar we als college echter wel daadkrachtig in hebben moeten optreden. Op moment dat bedragen niet kunnen worden verantwoord dan moet er worden ingegrepen. We betreuren het dat er bijvoorbeeld medewerkers door deze situatie nog niet zijn betaald. Als college zijn we momenteel in beraad om tot een oplossing te komen voor de gedupeerden’’, aldus de gedeputeerde van Samenleving en Zorg Benito Dirksz.

Deel dit artikel