Onderwijs

Zweten en zwoegen bij eindexamens

Voor 2549 leerlingen van negentien scholen beginnen vanaf morgen de eindexamens voor het vsbo, havo en vwo. Het zijn er iets minder dan vorig jaar, toen er 2482 examenkandidaten waren van achttien scholen.

Morgen begint voor 691 havo- en 189 vwo-leerlingen het examen met Papiaments. De vsbo’ers (voorbereidend secundair beroeps onderwijs) gaan vanaf maandag aan de slag. Het betreft 411 leerlingen van de praktisch beroepsgerichte leerweg (PBL), 502 leerlingen van de praktisch kadergerichte leerweg (PKL) en 756 kandidaten van de theoretisch kadergerichte leerweg (TKL). De examens duren drie weken.

Dit jaar is het de twaalfde keer dat er vsbo-eindexamens worden afgenomen.

Met 756 TKL-kandidaten is dat iets meer dan vorig jaar, maar minder dan in 2013 toen 901 kandidaten examen deden. Voor PKL is er met 502 leerlingen een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, toen er 494 kandidaten waren en ook het aantal binnen PBL (411) daalde iets ten opzichte van vorig jaar (429). In totaal zijn er vijftien vsbo-scholen, waaronder 1 nieuwe die deelneemt aan het examen. Het aantal havo-examenkandidaten is met 691 dit jaar iets meer dan vorig jaar (654). Dat geldt ook voor het vwo, 189 tegenover 177 vorig jaar.

Het vsbo-TKL begint maandag met het centraal examen Natuurkunde/Scheikunde 2 en PBL en PKL beginnen dinsdag met het centraal examen Papiamentu. Op 28 mei zijn de laatste examens met Mens & Maatschappij 1,2 voor het vsbo en Spaans en Informatica voor havo en vwo. Het tweede tijdvak, of het herexamen, vindt plaats in de periode 15 tot en met 19 juni. De vsbo-scholen krijgen uiterlijk woensdag 10 juni de uitslag, vwo en havo een dag later. De uitslag van de herexamens is op 26 juni.


ET
E

Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), de uitvoerende organisatie binnen het ministerie van Onderwijs, is verantwoordelijk voor onder andere de constructie, productie, distributie en normering van de Centrale Eindexamens Voortgezet Onderwijs. Ondanks de onafhankelijke positie van de andere landen in het Koninkrijk is er met Nederland en St. Maarten wel nog een samenwerking op het gebied van de centrale examens. Zowel voor Bonaire en St. Eustatius als voor St. Maarten levert het ETE nog steeds de centrale examens voortgezet onderwijs, die door het ETE ontwikkeld worden. Voor Bonaire en St. Eustatius neemt het aantal examens af in verband met de invoering van de Nederlandse onderwijswetgeving op de BES-eilanden.

In totaal produceert het ETE 116 vsbo-examens per jaar (eerste en tweede tijdvak) en 28 havo- en vwo-examens (eerste en tweede tijdvak).

De examenproductie vangt ruim 1,5 jaar van tevoren aan.

De examens die van Nederland afkomstig zijn, zijn vooral de havo- en vwo-examens. Van een aantal vmbo gl-tl (= vsbo tkl) examens, afkomstig uit Nederland, vindt er vooraf een screening plaats, qua toepasselijke context.

Rocargo

Bron: Amigoe

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo