Politiek & Bestuur

Commissie gaat OCW adviseren over nieuwe bestuur SGB

Een tweekoppige commissie gaat binnenkort gesprekken voeren met het nieuwe bestuur van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). De commissie zal minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vervolgens adviseren of het bestuur in staat is om de SGB op afzienbare termijn op een acceptabel niveau te brengen of dat het plaats zou moeten maken voor een interim bestuurder. Dit zei Dekker vandaag tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over onderwijs in Caribisch Nederland.

Eerder zegden de bewindslieden van OCW het bestuur van de SGB formeel de wacht aan door middel van een voornemen tot aanwijzing. Aanleiding was een zeer kritisch rapport van de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van het onderwijs en het bestuur van de SGB. Het bestuur werd verzocht plaats te maken voor een interim-bestuurder. In plaats daarvan trad een deel van het bestuur terug en zocht zelf opvolgers uit.  

Dekker: “Indien dit nieuwe bestuur ongeschikt wordt geacht voor deze complexe taak, verwacht ik dat het bestuur hier zelf haar conclusies aan verbindt. En haar taken alsnog overdraagt aan een interim bestuurder. Mocht het bestuur dit niet doen dan zullen de minister en ik alsnog de aanwijzing verzenden.”

De commissie bestaat uit Glenn Thodé (rector van de universiteit van Aruba) en Kete Kervezee (adviseur van het steunpunt zeer zwakke scholen).

De staatssecretaris merkte op dat de laatste tijd het gesprek alleen nog maar lijkt te gaan over de Scholengemeenschap Bonaire. “De aandacht voor en zorgen over deze school zijn ook terecht, maar de problemen op de SGB mogen niet alles wat elders is bereikt overschaduwen.” Vorige week werd bijvoorbeeld bekend dat drie bassischolen op Bonaire het oordeel basiskwaliteit hebben gekregen van de Inspectie. 

Deel dit artikel